Quy hoạch - kiến trúc

Phát triển Mộc Châu thành khu vực động lực phát triển du lịch của tỉnh Sơn La

Phát triển Mộc Châu thành khu vực động lực phát triển du lịch của tỉnh Sơn La

Tuấn Đông Tuấn Đông - 17:11, 27/12/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngMục tiêu tổng quát của Quy hoạch là phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu trở thành khu vực động lực chủ đạo phát triển du lịch của tỉnh Sơn La và của vùng du lịch Trung du và miền núi Bắc Bộ, với hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo, gắn với cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc.

Ngày 27/12, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị nghiệm thu Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2045. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cùng đại diện các Bộ, ngành, hiệp hội liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo dự thảo, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu trên toàn bộ địa bàn 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Ranh giới cụ thể: Phía Đông và Đông Nam giáp tỉnh Hòa Bình; phía Tây và Tây Bắc giáp huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La; phía Nam giáp tỉnh Thanh Hóa và nước CHDCND Lào; phía Bắc giáp huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 206.150 ha.

Quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 273.800 người; đến năm 2045 khoảng 318.500 người.

Quy mô khách du lịch đến năm 2030 khoảng 5 triệu lượt; đến năm 2045 khoảng 8 triệu lượt.

Thời kỳ quy hoạch: Giai đoạn ngắn hạn đến 2030, giai đoạn dài hạn đến 2045.

Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch là phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu trở thành khu vực động lực chủ đạo phát triển du lịch của tỉnh Sơn La và của vùng du lịch Trung du và miền núi Bắc Bộ, với hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao gắn với cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc.

Về tính chất, khu vực lập điều chỉnh quy hoạch là khu du lịch quốc gia; vùng trọng điểm phát triển kinh tế phía Nam của tỉnh Sơn La về phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại quốc tế và du lịch.

Đồng thời là trung tâm chế biến nông lâm sản ứng dụng công nghệ cao của khu vực Tây Bắc; vùng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh phục vụ phát triển du lịch, và là vùng bảo tồn rừng sinh thái quốc gia, khu vực an ninh quốc phòng quan trọng.

Dự thảo cũng đặt ra yêu cầu về nội dung chính lập điều chỉnh quy hoạch gồm phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng về kinh tế - xã hội, dân số, lao động, văn hóa, sử dụng đất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, môi trường và những yếu tố đặc thù của khu vực.

Đánh giá tình hình triển khai thực hiện các quy hoạch, các dự án đã có, đang còn hiệu lực; xác định, làm rõ các định hướng trong quy hoạch ngành có liên quan.

Đồng thời xác định mục tiêu, động lực phát triển của khu chức năng đặc thù; dự báo về dân số, lao động, quy mô đất xây dựng, các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo từng giai đoạn.

Định hướng quy hoạch sử dụng đất, xác định phạm vi, quy mô, các chỉ tiêu sử dụng đất trong khu chức năng đặc thù theo yêu cầu phát triển từng giai đoạn.

Dự thảo cũng đánh giá hiện trạng, định hướng phát triển không gian, định hướng hạ tầng kỹ thuật; đồng thời xác định nguồn lực, kế hoạch và các dự án ưu tiên đầu tư.

Thành viên Hội đồng nghiệm thu phát biểu ý kiến.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2045, xoay quanh một số nội dung như: Xác định các vấn đề tồn tại của quy hoạch cũ, trên cơ sở đó đề xuất các nội dung cần điều chỉnh ở quy hoạch lần này; lưu ý các vấn đề liên quan đến yêu cầu bảo tồn các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, không gian rừng và các giá trị tự nhiên khác; xác định lại mục tiêu đến năm 2025 hình thành Khu du lịch quốc gia có khả thi khi thời gian còn rất ít; hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ trước khi trình Chính phủ phê duyệt.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị địa phương và tư vấn thực hiện rà soát, bổ sung các căn cứ chính trị, pháp lý liên quan.

Cùng với đó, nghiên cứu kỹ tính chất của Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch để đưa ra được các yêu cầu nghiên cứu… Rà soát lại thực tiễn phát triển từ 2019 đến nay, những việc đã triển khai, các dự án đã đầu tư, những dự án ưu tiên; xác định nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế để rút kinh nghiệm cho giai đoạn sau; rà soát thống nhất với các quy hoạch cấp trên, quy hoạch liên quan.

Thứ trưởng cũng lưu ý địa phương xác định rõ vị trí vai trò của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu với các khu du lịch khác trong vùng; luận cứ rõ số lượng khách du lịch, từ đó xác định các chỉ tiêu về đất đai, cơ sở lưu trú; xây dựng các yêu cầu đối với mục tiêu phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, chế biến gỗ và lâm sản; cụ thể hoá vấn đề đô thị hoá gắn với du lịch, nông nghiệp; bảo tồn rừng và di sản, cũng như đảm bảo các yếu tố về quốc phòng, an ninh.

Làm rõ kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch, và danh mục các dự án ưu tiên.

Cuối cùng, Hội đồng nghiệm thu thống nhất trình Thủ tướng phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, sau khi địa phương chỉnh sửa theo góp ý của các thành viên Hội đồng.

Ý kiến của bạn