Quy hoạch - kiến trúc

Phát triển Nam Định trở thành cực phát triển quan trọng của vùng Nam Đồng bằng sông Hồng

Phát triển Nam Định trở thành cực phát triển quan trọng của vùng Nam Đồng bằng sông Hồng

Tuấn Đông Tuấn Đông - 10:05, 25/07/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo Quy hoạch, Nam Định phấn đấu trở thành một trong những tỉnh khá của cả nước, là cực phát triển quan trọng của vùng Nam Đồng bằng sông Hồng và cả nước, kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh tế - xã hội lớn của vùng, cả nước, và quốc tế.

Ngày 24/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì Hội nghị.

Tiếp tục phát triển tỉnh Nam Định theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực

Theo Dự thảo Quy hoạch, quan điểm phát triển kinh tế đến năm 2030 được Nam Định đặt ra là phát triển theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn, giá trị gia tăng cao là nền tảng; các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch là mũi nhọn đột phá; phát triển kinh tế biển trở thành vùng kinh tế động lực của tỉnh.

Quy hoạch tỉnh Nam Định xây dựng 3 kịch bản phát triển, mỗi kịch bản đều có những ưu thế riêng. Qua phân tích, cân nhắc các yếu tố về kinh tế - xã hội, môi trường và điều kiện thực tế, tiềm lực, dư địa phát triển hiện có, Nam Định lựa chọn kịch bản phát triển trong thời kỳ tới theo phương án 2.

Cụ thể là phát triển tỉnh theo hướng bền vững với mục tiêu tổng quát của thời kỳ quy hoạch 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 là: Tiếp tục phát triển tỉnh Nam Định theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm công nghiệp, du lịch, nông nghiệp, đô thị và nông thôn.

Trong đó, công nghiệp hướng xanh, du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, đô thị thông minh và nông thôn mới kiểu mẫu là trọng tâm; hệ thống đô thị có quy mô lớn và các khu công nghiệp tập trung là mối quan tâm hàng đầu; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; có mối quan hệ liên kết phát triển mật thiết với các tỉnh lân cận trong vùng và cả nước; bền vững về môi trường sinh thái, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Toàn cảnh Hội nghị thẩm định. Ảnh: Đức Trung

Phấn đấu đưa tỉnh trở thành một trong những tỉnh khá của cả nước, là cực phát triển quan trọng của vùng Nam Đồng bằng sông Hồng và cả nước, kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh tế - xã hội lớn của vùng, cả nước, khu vực quốc tế thuộc tiểu vùng Mê Kông, các nước láng giềng và ASEAN.

Tỉnh xác định 3 định hướng đột phá phát triển đến năm 2030 gồm: Đột phá ở các ngành, lĩnh vực kinh tế (phát triển công nghiệp tiêu dùng và xuất khẩu; đẩy mạnh phát triển du lịch với nhiều hình thái, sản phẩm dịch vụ; phát triển kinh tế đô thị dựa trên việc tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại các đô thị trọng điểm, đô thị mới; phát triển kinh tế biển với việc tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng trọng điểm và thu hút phát triển các ngành kinh tế biển).

Đột phá về phát triển không gian lãnh thổ với việc hình thành 6 vùng đô thị lớn; phát triển 4 trung tâm đô thị động lực chủ đạo; phát triển 5 hành lang kinh tế động lực chủ đạo.

Đột phá ở 4 nền tảng phát triển khác gồm nguồn lực dân số, lao động và văn hóa; chuyển đổi số; phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ; đổi mới và hoàn thiện thể chế, tạo môi trường kinh doanh hiện đại, minh bạch...

Thực hiện phương án, mục tiêu phát triển theo hướng sát với thực tế phát triển của địa phương

Cho ý kiến nhận xét tại Hội nghị, các chuyên gia, thành viên Hội đồng đề xuất tỉnh Nam Định cần bổ sung luận điểm, luận chứng, phân tích thêm nguồn lực của tỉnh trong thực hiện phương án, mục tiêu phát triển theo hướng sát với thực tế phát triển của Nam Định.

Theo kết quả bỏ phiếu tại phiên thẩm định, có 30/30 thành viên Hội đồng thẩm định đồng ý thông qua Báo cáo trình thẩm định Quy hoạch tỉnh Nam Định và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược với điều kiện sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng. 

Phát biểu kết luận phiên thẩm định, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, để sớm hoàn thiện quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Nam Định cần chỉ đạo các cơ quan lập Quy hoạch, kể cả tư vấn, các sở, ban, ngành liên quan nghiêm túc tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo ý kiến phản biện của các thành viên Hội đồng thẩm định, cũng như kết luận của Hội đồng.

Trong đó, tập trung làm rõ một số nội dung như: Quy trình lập Quy hoạch tỉnh, sự đồng thuận của các sở, ngành, địa phương trong bố trí không gian thực hiện quy hoạch; chỉ rõ điểm nghẽn của tỉnh; nhấn mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế và quan điểm phát triển kinh tế gắn với văn hoá, xã hội, môi trường; tăng cường tận dụng mối liên kết liên vùng, các giá trị mà các tỉnh bạn đã có; xác định sâu các yếu tố động lực, yếu tố đột phá mang tính khả thi.

Cần làm rõ lộ trình thực hiện phương án số 2 trong kịch bản phát triển tỉnh; xem xét sự chồng lấn giữa phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ với việc xâm lấn rừng phòng hộ ven biển. Xem xét sâu vấn đề phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Làm rõ luận cứ, số liệu về dữ liệu lấn biển, đảm bảo tính khả thi. Cân nhắc việc đầu tư cảng hàng không và thống nhất đầu tư cảng biển tổng hợp gắn với nhà máy sản xuất thép và phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ; làm rõ chỉ tiêu các quỹ đất; tiếp tục phát triển, nâng tầm Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ.

Ý kiến của bạn