Đô thị

Phát triển TP Phú Quốc theo mô hình đa trung tâm

Phát triển TP Phú Quốc theo mô hình đa trung tâm

Tuấn Đông Tuấn Đông - 08:59, 28/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngPhát triển Phú Quốc theo mô hình đa trung tâm, thành phố xanh, sạch, đẹp, vệ sinh, an toàn, thông minh; hình thành chuỗi đô thị tập trung, bao gồm du lịch, trung tâm dịch vụ, giải trí, khu bảo tồn thiên nhiên, cảng hàng không, cảng biển.

Ngày 27/4, Văn phòng Chính phủ phát đi Thông báo số 189/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg ngày 05/10/2004 về Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

Phú Quốc có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, đặc biệt là du lịch. Ảnh internet

Theo đó, định hướng phát triển trong thời gian tới, xây dựng TP Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế; là thành phố thông minh, hiện đại, văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn và đáng sống; phát triển kinh tế biển, công nghiệp văn hóa. 

Ưu tiên phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế trí thức, kinh tế chia sẻ; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu...).

Phát triển hài hòa, gắn kết giữa kinh tế với văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh; giữ vững độc lập, chủ quyền biển, đảo, toàn vẹn lãnh thổ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, tỉnh Kiên Giang thực hiện nghiêm các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có Đồ án quy hoạch chung Phú Quốc đến năm 2040, kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm.

Phát triển Phú Quốc theo mô hình đa trung tâm, thành phố xanh, sạch, đẹp, vệ sinh, an toàn, thông minh; hình thành chuỗi đô thị tập trung, bao gồm du lịch, trung tâm dịch vụ, giải trí, khu bảo tồn thiên nhiên, cảng hàng không, cảng biển. 

Phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch xanh, du lịch y tế,... tạo sự chuyển biến về chất, là điểm đến hấp dẫn, có bản sắc riêng trong tổng thể bản sắc du lịch Việt Nam, bảo đảm phát triển du lịch Phú Quốc bền vững, góp phần khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Chú trọng công tác bảo vệ tài nguyên, rừng, biển, môi trường sinh thái, trên cơ sở huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nâng cao ý thức người dân. Giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan tới đất đai; các điểm nghẽn về hạ tầng, nguồn nước, vệ sinh môi trường, trong đó tập trung xây dựng nhà máy nước sạch, các hồ dự trữ nước ngọt, trung tâm thu gom, xử lý rác thải, nước thải hiện đại; có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các nhà máy điện rác, điện sinh khối, góp phần bảo vệ môi trường và thực hiện kinh tế tuần hoàn.

Cùng với đó, tập trung phát triển mạnh các cơ sở đào tạo nhân lực, nhất là đào tạo nghề, kỹ năng nghề; đột phá đào tạo nhân lực chất lượng cao, bảo đảm nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển, đặc biệt là các lĩnh vực chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển Phú Quốc.

Tập trung xây dựng, phát triển hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân và du khách, nhất là những trường hợp khẩn cấp. Quy hoạch mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng phù hợp với sự phát triển của Phú Quốc.  

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm phiền hà, hỗ trợ tối đa cho người dân và doanh nghiệp, đặt mình vào địa vị của người dân và doanh nghiệp để giải quyết kịp thời, hiệu quả trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc, gồm: hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại; phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp; sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân; phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, bản sắc văn hóa của vùng đất lịch sử, con người Phú Quốc; tranh thủ sự hỗ trợ tối đa của các Bộ, các ngành, địa phương để Phú Quốc, Kiên Giang phát triển mạnh mẽ hơn nữa...

Sau 20 năm thực hiện Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg, Phú Quốc đã cơ bản đạt được các mục tiêu và có sự phát triển vượt bậc: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2004 - 2023 đạt 19,6%/năm; tăng trưởng du lịch giai đoạn 2011 - 2023 đạt trên 38%/năm (gấp 6 lần bình quân chung cả nước).  

Thu hút đầu tư đạt kết quả ấn tượng, từ một địa phương không có dự án đầu tư nào năm 2004 thì đến năm 2023 tăng lên 321 dự án với tổng vốn đầu tư 412 nghìn tỷ đồng. Đến năm 2023, Phú Quốc có trên 4,4 nghìn doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 142 nghìn tỷ đồng.

Huyện đảo Phú Quốc trở thành thành phố, đô thị loại II trực thuộc tỉnh Kiên Giang từ năm 2020.

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, Phú Quốc phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; nhiều yếu tố thiếu bền vững... Các cơ chế, chính sách chưa mang tính đột phá, vượt trội để tạo sự bứt phá và lợi thế cạnh tranh với các vùng, địa phương trong nước và khu vực, quốc tế....  

Ý kiến của bạn