Thị trường

Phê duyệt đề án 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Phê duyệt đề án 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Thảo Lê Thảo Lê - 16:26, 03/04/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo đề án được phê duyệt, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng số căn hộ nhà ở xã hội các địa phương sẽ hoàn thành khoảng 1,06 triệu căn.

Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030".

Theo đó, mục tiêu của Đề án nhằm phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở công nhân có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp khu vực đô thị và của công nhân, người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

Đồng thời, phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ NƠXH các địa phương sẽ hoàn thành là 1.062.200 căn. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 428.000 căn; giai đoạn 2025 - 2030 hoàn thành khoảng 634.200 căn.

Bên cạnh đó, Đề án cũng nêu rõ, nhằm thúc đẩy phát triển NƠXH, nhà ở công nhân trong thời gian tới, Bộ Xây dựng đề xuất một số giải pháp cụ thể như, tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật về NƠXH.

Nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển NƠXH và sửa đổi Luật Nhà ở 2014 đồng bộ với Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi)...

Trong đó, việc dành quỹ đất làm NƠXH, nhà ở cho công nhân, sửa đổi, bổ sung theo hướng khi lập, phê duyệt quy hoạch phải xác định rõ diện tích đất dành để xây dựng NƠXH trên phạm vi địa bàn cấp tỉnh và cấp huyện; đảm bảo quỹ đất; bổ sung quy định quy hoạch, bố trí quỹ đất phát triển nhà lưu trú công nhân...

Về tín dụng phát triển NƠXH cho người lao động có thu nhập thấp là một hạng mục đầu tư trong nguồn vốn trung - dài hạn của địa phương.

Theo Đề án, trước mắt, tập trung phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai thực hiện chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỉ đồng và các gói tín dụng cụ thể để cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án NƠXH, nhà ở công nhân vay với lãi suất thấp hơn khoảng từ 1,5 - 2% so với lãi suất cho vay trung, dài hạn bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước (bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank).

Ảnh minh họa: Internet.

Cùng đó, sửa đổi, bổ sung quy định về ưu đãi cho chủ đầu tư thực chất hơn, theo hướng đối với phần 20% diện tích đất thương mại trong dự án NƠXH được hạch toán riêng, không phải hạch toán chung vào cả dự án; được hạch toán các chi phí hợp lý, hợp lệ trong quá trình đầu tư, kinh doanh NƠXH vào giá thành.

Mặt khác, sửa đổi quy định các dự án NƠXH phải dành tối thiểu 20% diện tích NƠXH trong dự án để cho thuê và chủ đầu tư chỉ được bán sau 5 năm đưa vào sử dụng theo hướng không bắt buộc chủ đầu tư phải dành quỹ nhà ở để cho thuê, phương án kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) do chủ đầu tư quyết định.

Về thẩm định giá bán NƠXH, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến thẩm định giá bán, giá cho thuê mua NƠXH, theo hướng chủ đầu tư dự án được xác định giá và có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở.

Cụ thể, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt giá bán, cho thuê, cho thuê mua và bổ sung quy định về nguyên tắc điều chỉnh giá bán, cho thuê, cho thuê mua NƠXH trong trường hợp điều chỉnh tăng, giảm tổng mức đầu tư dự án NƠXH.

Theo Đề án vừa được phê duyệt, đối tượng thụ hưởng chính sách NƠXH bao gồm: công nhân, người lao động, chuyên gia đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (gọi chung là khu công nghiệp) và doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp; có cơ chế chính sách riêng để phát triển loại hình nhà lưu trú cho công nhân thuê.

Bổ sung đối tượng thụ hưởng là doanh nghiệp mua, thuê, thuê mua NƠXH cho người lao động tại đơn vị mình thuê.

Để thực hiện hiệu quả, chất lượng Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030", Chính phủ đề nghị Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ.

Trong đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng, nghiên cứu dự thảo, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi); Chủ trì với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Chính sách xã hội, các bộ, cơ quan, địa phương tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật, triển khai hiệu quả, thúc đẩy phát triển NƠXH, nhà ở công nhân khu công nghiệp.

Tiếp tục làm việc với các địa phương trọng điểm để kiểm tra, đôn đốc việc triển khai NƠXH, nhà ở cho công nhân.

Hướng dẫn, phối hợp với các địa phương thực hiện rà soát, lập và công bố danh mục các chủ đầu tư dự án NƠXH, nhà ở công nhân được vay vốn ưu đãi theo gói lãi suất hỗ trợ 2%; Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc xác định nhu cầu và triển khai cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua NƠXH; cải tạo sửa chữa nhà ở.

Đôn đốc các địa phương rà soát, bổ sung quy hoạch, bố trí quỹ đất dành để phát triển NƠXH theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm quy định dành quỹ đất 20% làm NƠXH trong các dự án nhà ở, khu đô thị và đảm bảo nhu cầu phát triển NƠXH trên địa bàn...

Cả nước đã hoàn thành 301 dự án NƠXH khu vực đô thị và nhà ở công nhân khu công nghiệp, quy mô xây dựng 155.800 căn với diện tích hơn 7,9 triệu m².

Đang tiếp tục triển khai 401 dự án với quy mô xây dựng khoảng 454.360 căn, tổng diện tích 22,7 triệu m². Trong đó, có 245 dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư và 156 dự án đang đầu tư xây dựng.

 

Ý kiến của bạn