Phê duyệt Đồ án điều chỉnh QHPK KCN Thuận Thành II

15:10 30/01/2022
Điều chỉnh quy hoạch KCN Thuận Thành II cập nhật hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật theo đồ án Quy hoạch chung đô thị Hồ và phụ cận.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt phê duyệt Đồ án điều chỉnh QHPK KCN Thuận Thành II để cập nhật hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật theo đồ án Quy hoạch chung đô thị Hồ và phụ cận được phê duyệt, khớp nối ranh giới KCN với khu dân cư hiện trạng, đáp ứng các yêu cầu về thu hút đầu tư nhằm phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

KCN Thuận Thành II được UBND tỉnh phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 (nay là quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000) tại Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 28/1/2011.

Theo đó, quy mô, ranh giới quy hoạch cập nhật, khớp nối ranh giới với khu dân cư hiện trạng phía tây nam KCN, điều chỉnh ranh giới phía tây đến hết vỉa hè đường giao thông để đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cho KCN; diện tích quy hoạch giảm từ 252,59ha xuống khoảng 252ha phù hợp với Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, sử dụng đất và giao thông cập nhật Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hồ và phụ cận, huyện Thuận Thành đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Cập nhật quy hoạch tuyến đường giao thông tại phía tây dự án đoạn từ thôn Cả Đông Côi đến nút giao với đường 282B (kênh Bắc).

Cập nhật hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư xây dựng trạm biến áp 110KV, nhà máy xử lý nước thải, nhà điều hành, các khu đất đã đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất, kho tàng, ...

Điều chỉnh tên gọi và diện tích đất trung tâm điều hành, nghiên cứu, đào tạo (diện tích khoảng 4,22ha), đất thương mại dịch vụ và giới thiệu sản phẩm (diện tích khoảng1,88ha) thành đất hành chính, dịch vụ (diện tích khoảng 5,95ha) cho phù hợp với Quy chuẩn hiện hành; quy hoạch khu đất xây dựng trụ sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy (diện tích khoảng 0,15ha).

Điều chỉnh một phần khu đất hạ tầng kỹ thuật (nhà máy cấp nước có diện tích khoảng 3,08ha) từ phía đông bắc về phía giáp khu đất cây xanh tập trung; cập nhật và mở rộng khu đất xây dựng nhà máy xử lý nước thải (diện tích từ khoảng 1,25ha lên khoảng 2,49ha).

Bổ sung 2 khu đất làm bãi đỗ xe tĩnh với tổng diện tích khoảng 3,96ha. Bổ sung đất công trình thủy lợi (tuyến kênh tiêu sông Khoai) the Quy hoạch chung đã được phê duyệt, đảm bảo tiêu thoát nước cho khu vực.

Điều chỉnh mật độ xây dựng, chiều cao tầng các lô đất công nghiệp cho phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD.

Chi phí lập quy hoạch thực hiện theo Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Công ty TNHH Phát triển nhà đất Shun-Far có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh, UBND huyện Thuận Thành tổ chức công bố công khai quy hoạch; tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa theo Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựng; thực hiện các thủ tục điều chỉnh về đầu tư, đất đai theo quy định và các bước tiếp theo đảm bảo quy định của pháp luật.

Bình luận