Phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình Nhà đa năng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

15:36 17/08/2022
Bộ Xây dựng vừa có Quyết định số 683/QĐ-BXD ngày 11/8/2022 phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình Nhà đa năng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, với nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Nhà đa năng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

2. Cơ quan tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

3. Địa điểm công trình: trong khuôn viên của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Km 10, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

4. Tổ chức tư vấn lập phương án kiến trúc: Liên danh Công ty CP Tư vấn xây dựng ANT và Công ty CP Tư vấn thiết kế ADA và cộng sự.

5. Phương án được tuyển chọn: Phương án DA.102

6. Quy mô, công năng sử dụng theo phương án chọn:

- Diện tích xây dựng công trình khoảng 1.030 m2.

- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng cấp I.

- Quy mô công trình: gồm 20 tầng nổi (chưa bao gồm tum thang kỹ thuật) và 02 tầng hầm với diện tích xây dựng công trình khoảng 30.600 m2 (bao gồm: diện tích phần nổi khoảng 24.600 m2, diện tích sàn tầng hầm khoảng 6.000 m2).

- Hình thức kiến trúc: Theo bản vẽ phương án kiến trúc được lựa chọn kèm theo.

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chịu trách nhiệm: Tổ chức công bố kết quả thi tuyển phương án kiến trúc và trao thưởng cho các phương án đạt giải theo đúng quy định. Căn cứ phương án kiến trúc được lựa chọn, khẩn trương tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà đa năng - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định; Chịu trách nhiệm toàn diện trong việc thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục về tuyển chọn phương án kiến trúc theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Bình luận