Phê duyệt Khung chính sách bồi thường Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

11:35 30/12/2022
Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 vừa được phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký văn bản 1245/TTg-CN ngày 29/12/2022 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin và số liệu; chỉ đạo thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản và ngân sách nhà nước.

Dự án thành phần 2 (Km32+000 - Km69+500) thuộc Cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột có chiều dài khoảng 37,5 km trên địa bàn 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Dự án có tính chất phức tạp về địa hình, nhiều công trình cầu và hầm trên tuyến, phải xây dựng khung chính sách giải phóng mặt bằng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dự án thành phần này được giao cho Bộ Giao thông vận tải làm cơ quan chủ quản. Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 9.800 tỉ đồng.

Bình luận