Đô thị

Phê duyệt quy hoạch hai phân khu trong Đô thị mới Nhơn Trạch

Phê duyệt quy hoạch hai phân khu trong Đô thị mới Nhơn Trạch

Huyền Trang (t/h) Huyền Trang (t/h) - 07:47, 29/07/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/5000 hai phân khu trong Đô thị mới Nhơn Trạch.

Theo các quyết định phê duyệt quy hoạch, phân khu 2.3 có tổng diện tích 3.544 ha và phân khu 2.1 có tổng diện tích 2.398 ha, đều nằm trong Đô thị mới Nhơn Trạch.

Trong đó, phân khu 2.3 có quy mô dân số khoảng 68.576 người, đến sau năm 2035, khi đô thị lấp đầy, dự báo có khả năng dung nạp khoảng 140-160 nghìn người.

Phân khu 2.3 thuộc địa giới hành chính 6 xã: Phú Thạnh, Phú Hữu, Phú Đông, Vĩnh Thanh, Đại Phước và Phước Khánh. Phân khu 2.3 có tính chất trung tâm thể dục thể thao cấp vùng, trung tâm y tế, thương mại dịch vụ cấp đô thị.

Là khu vực phát triền đô thị mới kết hợp nhà ở xã hội và cải tạo nâng cấp các cộng đồng dân cư hiện hữu, duy trì và phát triển các hoạt động sản xuât tiêu thủ công nghiệp phù hợp với tính chât của toàn khu vực.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Nai cũng ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 phân khu 2.1 theo điều chỉnh quy hoạch chung Đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, phân khu 2.1 có tổng diện tích 2.398 ha, quy mô dân số khoảng 45.000 - 50.000 người, thuộc địa giới hành chính 2 xã Phước An, Long Thọ và thị trấn Hiệp Phước.

Phân khu 2.1 có tính chất là khu thương mại dịch vụ cấp vùng gắn với cửa ngõ Đông Nam đô thị mới Nhơn Trạch. Là khu đô thị mới, biểu tượng cho sự phát triển của đô thị mới Nhơn Trạch trong tương lai…

Theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Đô thị mới Nhơn Trạch được phân chia làm 8 khu vực phát triển.

 

Ý kiến của bạn