Đô thị

Phê duyệt quy hoạch phân khu phía đông TP Lạng Sơn quy mô hơn 723 ha

Phê duyệt quy hoạch phân khu phía đông TP Lạng Sơn quy mô hơn 723 ha

Tuấn Đông Tuấn Đông - 07:06, 28/07/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngQuy mô lập quy hoạch phân khu phía đông TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn là hơn 723 ha, quy mô dân số khoảng 47.400 người.

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa phê duyệt Quy hoạch phân khu phía Đông, TP Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000. Theo đó, phạm vi khu vực lập quy hoạch bao gồm khu ở số 4 và một phần khu ở số 1, 2, 3, 5 được xác định trong điều chỉnh Quy hoạch chung TP Lạng Sơn đến năm 2025. 

Phạm vi ranh giới được xác định như sau: phía Bắc giáp với khu dân cư xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn (Quy hoạch phân khu khu vực phía Bắc TP Lạng Sơn); phía Nam giáp với khu dân cư xã Mai Pha, TP Lạng Sơn và khu du lịch sinh thái hồ Na Vàng; phía Đông giáp với tuyến đường cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc; phía Tây giáp với khu dân cư phường Hoàng Văn Thụ, phường Vĩnh Trại, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn. 

Quy mô lập quy hoạch phân khu hơn 723 ha, quy mô dân số khoảng 47.400 người.

Mục tiêu lập Quy hoạch nhằm cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch chung TP Lạng Sơn, định hướng phát triển đô thị TP Lạng Sơn đáp ứng lâu dài cho các nhu cầu hoạt động của các cơ sở sản xuất, dịch vụ, các khu dân cư và khu đô thị; từng bước tạo dựng không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa với cảnh quan chung, có nét đặc trưng địa phương.

Hiện nay, toàn tỉnh Lạng Sơn có 14 đô thị (gồm: 1 đô thị loại II là TP Lạng Sơn mở rộng; 12 đô thị loại V hiện hữu, 01 đô thị mới Bắc Lệ - Tân Thành, huyện Hữu Lũng).

Lạng Sơn đề ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hoá đạt khoảng 30%; đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hoá đạt khoảng 40%; phấn đấu xây dựng TP Lạng Sơn trở thành đô thị thông minh, kết nối với mạng lưới đô thị thông minh của khu vực và quốc gia.

Theo quy hoạch, số lượng đô thị toàn tỉnh sẽ được nâng lên 17 đô thị (gồm: Phấn đấu đạt một số tiêu chí đô thị loại I - TP Lạng Sơn là đô thị thông minh; 03 đô thị loại IV: Hữu Lũng, Đồng Mỏ - Chi Lăng, Lộc Bình; 13 đô thị loại V); hoàn thành 100% quy hoạch xây dựng vùng huyện; 100% các đô thị và điểm dân cư nông thôn lập quy chế quản lý kiến trúc; 100% xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới được lập, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã.  

Ý kiến của bạn