Nông thôn

Phê duyệt quy hoạch phân khu trung tâm thị trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn La

Phê duyệt quy hoạch phân khu trung tâm thị trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn La

Ngân Giang Ngân Giang - 09:53, 21/08/2022

Việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch phân khu trung tâm thị trấn Nông trường Mộc Châu góp phần hoàn thiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển du lịch tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2050.

UBND tỉnh Sơn La có quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch phân khu trung tâm thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu với quy mô nghiên cứu lập quy hoạch 620 ha, quy mô dân số khoảng 22.500 người.

Theo đó, phạm vi ranh giới lập quy hoạch tại thị trấn Mộc Châu hiện nay bao gồm các phân khu chức năng số 03, 05 và khu vực phụ cận theo cấu trúc phát triển không gian của Đồ án Quy hoạch chung đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030.

Ranh giới quy hoạch phía Bắc giáp phần còn lại của thị trấn Nông trường Mộc Châu, phía Nam giáp xã Đông Sang và xã Mường Sang; phía Đông giáp phần còn lại của thị trấn Nông trường Mộc Châu (Khu bảo tồn hệ sinh thái nông nghiệp đặc trưng huyện Mộc Châu); phía Tây giáp thị trấn Mộc Châu.

Theo quy quyết định, mục tiêu phê duyệt nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030 và Quy hoạch chung xây dựng đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030.

Làm căn cứ lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng và là cơ sở pháp lý để các cơ quan, chính quyền địa phương tổ chức quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng đô thị theo quy hoạch được duyệt và quy định của pháp luật.

Việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch phân khu trung tâm thị trấn Nông trường Mộc Châu cũng sẽ góp phần hoàn thiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển du lịch tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2050. Đồng thời, tạo cơ sở tiền đề phấn đấu xây dựng đô thị Mộc Châu thành thị xã vào năm 2025.

 

 

Ý kiến của bạn