Hạ tầng

Phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn tại Thừa Thiên Huế

Phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn tại Thừa Thiên Huế

Tuấn Đông Tuấn Đông - 07:00, 25/08/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngHệ thống cụm cảng cạn Chân Mây, Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) được quy hoạch phát triển có diện tích từ 15 - 20ha, giai đoạn 2050 có diện tích 150ha.

Theo Quyết định số 979/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký, cụm cảng cạn Chân Mây ở tỉnh Thừa Thiên Huế được kết nối với nhiều cảng biển.

Cụm cảng cạn Chân Mây gồm cảng cạn Chân Mây và cảng cạn Phú Lộc, thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cụm cảng cạn này có diện tích quy hoạch 15 - 20 ha, giai đoạn đến 2050 là 150 ha. Năng lực thông qua của cụm cảng cạn này từ 150.000 TEU/năm đến 200.000 TEU/năm trong giai đoạn đến 2030.

Cụm cảng cạn Chân Mây được kết nối với cảng biển Đà Nẵng, Hòn La, cảng cạn Mỹ Thủy, cảng cạn Lao Bảo.

Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Chính phủ phê duyệt gồm 3 khu vực: Khu vực phía Bắc,  khu vực miền Trung - Tây Nguyên và khu vực phía Nam.

Thừa Thiên Huế được quy hoạch vào nhóm khu vực kinh tế Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn được Chính phủ phê duyệt có mục tiêu cụ thể đến năm 2030 phát triển hệ thống cảng cạn có khả năng thông qua khoảng từ 25% đến 35% nhu cầu hàng hóa vận tải container xuất nhập khẩu theo các hành lang vận tải; hình thành các cảng cạn, cụm cảng cạn với tổng công suất khoảng từ 11,9 triệu TEU/năm đến 17,1 triệu TEU/năm.

Định hướng đến năm 2050, phát triển hệ thống cảng cạn trở thành các đầu mối tổ chức vận tải, trung chuyển, phân phối hàng hóa, kết hợp với cung cấp các dịch vụ logistics, có khả năng thông qua khoảng 30% - 35% nhu cầu hàng hóa vận tải container xuất nhập khẩu theo các hành lang vận tải, đồng thời đáp ứng nhu cầu dịch vụ logistics tại các địa phương.

Ý kiến của bạn