Thị trường

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá vôi hơn 4,1 triệu m3

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá vôi hơn 4,1 triệu m3

Thanh Nga Thanh Nga - 06:59, 12/05/2022

Thanh Hóa vừa phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá vôi hơn 4,1 triệu m3 làm VLXD thông thường tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định.

Diện tích khu vực thăm dò khoáng sản đá vôi là 5,06 ha gồm 2 khu vực. Khu vực 1 có diện tích 10,54 ha; khu vực 2 có diện tích 4,52 ha.

Tổng trữ lượng khoáng sản đá vôi làm VLXD thông thường đã tính trong báo cáo của cả 2 khu vực là hơn 4,1 triệu m3. Trong đó, khu vực 1 có hơn 3,76 triệu m3 đá vôi làm VLXD thông thường, trong đó có hơn 225,8 nghìn m3 đá khối để xẻ.

Khu vực 2 có hơn 344,6 nghìn m3 đá vôi làm VLXD thông thường, trong đó có hơn 20,6 nghìn m3 đá khối để xẻ.

Không có khoáng sản khác đi kèm.

Ý kiến của bạn