Bất động sản

Phú Yên xử lý việc đầu cơ BĐS gây tình trạng “sốt” giá bất thường

Phú Yên xử lý việc đầu cơ BĐS gây tình trạng “sốt” giá bất thường

Trà Vinh Trà Vinh - 10:00, 30/09/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Phú Yên đề nghị Sở Xây dựng kiểm soát hoạt động của các tổ chức, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản nhằm kịp thời phát hiện và tham mưu đề xuất xử lý hiện tượng đầu cơ gây tình trạng "sốt" giá bất thường trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS). Theo đó, thời gian qua, thị trường BĐS trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thị trường BĐS phát triển chưa thực sự an toàn, bền vững.

Do đó, để khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian qua và thúc đẩy thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Cùng đó, hướng dẫn UBND cấp huyện trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và triển khai thực hiện các các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn trên địa bàn theo thẩm quyền.

Thường xuyên theo dõi, rà soát và thực hiện đăng tải công khai thông tin các đồ án quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh lên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến của thị trường BĐS; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh BĐS theo thẩm quyền.

Kiểm soát hoạt động của các sàn giao dịch BĐS các tổ chức, cá nhân hành nghề môi giới BĐS nhằm kịp thời phát hiện và tham mưu đề xuất xử lý hiện tượng đầu cơ BĐS gây tình trạng sốt giá bất thường trên địa bàn tỉnh.

Quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư kinh doanh BĐS, nhất là BĐS hình thành trong tương lai, kiểm tra và yêu cầu các nhà đầu tư cung cấp thông tin của dự án để công khai cho nhân dân được biết.

Thực hiện giám sát theo quy định, bảo đảm việc đưa BĐS vào kinh doanh, chuyển nhượng phải đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh BĐS và quy định pháp luật khác có liên quan.

Chỉ thị của UBND tỉnh Phú Yên nêu rõ, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, hướng dẫn UBND cấp huyện trong công tác tổ chức lập và công bố công khai các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn theo quy định.

Thường xuyên cập nhật quy định pháp luật và những cơ chế chính sách của các bộ ngành Trung ương ban hành liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai và đấu giá quyền sử dụng đất để phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời hướng dẫn áp dụng.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng đất đối với các dự án có sử dụng đất nói chung và dự án kinh doanh BĐS nói riêng trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất và pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường; có biện pháp quản lý ngăn chặn việc chia tách, phân lô bán nền không đúng quy định.

Phối hợp chấn chỉnh hành vi mua bán trao tay, thổi giá gây nhiễu loạn trong hoạt động giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà, công trình, tài sản gắn liền trên đất.

Ý kiến của bạn