Khoa học công nghệ

Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo hệ số: Xem xét dưới góc độ lợi ích của nhà thầu xây dựng và chủ đầu tư

Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo hệ số: Xem xét dưới góc độ lợi ích của nhà thầu xây dựng và chủ đầu tư

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBài viết này tập trung làm rõ lợi hay thiệt đối với chủ đầu tư hay nhà thầu xây dựng khi áp dụng các phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng như đã thể hiện trong thông tư hướng dẫn.

Ý kiến của bạn