ISSN 2734-9888

Phương pháp dự báo độ lún cố kết nền đất được xử lý bằng thoát nước đứng kết hợp bơm hút chân không trên cơ sở bài toán hai chiều

Phương pháp dự báo độ lún cố kết nền đất được xử lý bằng thoát nước đứng kết hợp bơm hút chân không trên cơ sở bài toán hai chiều

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTrên cơ sở chấp nhận độ lún bao gồm hai thành phần do biến dạng thể tích và hình dạng, áp lực nước lỗ rỗng thặng dư phụ thuộc ứng suất đẳng hướng, phương pháp dự báo độ lún cố kết do bơm hút được đề nghị.

Ý kiến của bạn