ISSN 2734-9888

Phương pháp thực hành tính toán cốt đai chịu cắt của dầm bê tông cốt thép tiết diện chữ nhật

Phương pháp thực hành tính toán cốt đai chịu cắt của dầm bê tông cốt thép tiết diện chữ nhật

Bài báo đề xuất phương pháp thực hành tính toán cốt đai chịu lực cắt của dầm bê tông cốt thép tiết diện chữ nhật dưới tác dụng của tải trọng phân bố đều và tải trọng tập trung.

Ý kiến của bạn