Video

Quá trình xây dựng một hệ thống tuabin gió

Quá trình xây dựng một hệ thống tuabin gió

Đức Tú (T/H) Đức Tú (T/H) - 08:00, 24/09/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNăng lượng gió là lĩnh vực năng lượng tái tạo phát triển nhanh nhất, thậm chí vượt qua cả năng lượng mặt trời. Tuabin gió ngày càng trở thành một phần phổ biến trong cuộc sống của chúng ta. Dưới dây là hình ảnh một tuabin gió được xây dựng trên đất liền.

 

Ý kiến của bạn