ISSN 2734-9888

Quan điểm thiết kế nhà ở xã hội tiếp cận từ tổ chức không gian nội thất

Quan điểm thiết kế nhà ở xã hội tiếp cận từ tổ chức không gian nội thất

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngĐề án xây dựng một triệu căn hộ NOXH đã bước đầu đi vào cuộc sống, để mục tiêu lớn này được hoàn thành không chỉ về số lượng mà còn ở cả chất lượng sống trong từng căn hộ vốn có diện tích chật hẹp này, nhất thiết phải dựa trên các quan điểm đúng đắn trong thiết kế.

 

Ý kiến của bạn