quản lý chung cư

  • Nhiều bất cập trong quản lý, sử dụng nhà chung cư tái định cư tại Hà Nội

    Nhiều bất cập trong quản lý, sử dụng nhà chung cư tái định cư tại Hà Nội

    Theo UBND TP Hà Nội, trên địa bàn Thành phố còn nhiều diện tích kinh doanh dịch vụ tại các tòa tái định cư bị sử dụng sai mục đích, một số đơn vị nợ tiền thuê nhà, cho thuê lại không đúng quy định; công tác bảo trì sửa chữa đối với nhà tái định cư của các đơn vị quản lý vận hành cũng còn chậm…
  • Chung cư dịch vụ và chung cư…“ban ơn”!

    Chung cư dịch vụ và chung cư…“ban ơn”!

    Một câu hỏi đặt ra, liệu khi chính sách Nhà nước đã mở ra, chiến lược phát triển nhà ở xã hội được thực hiện, đã có nhà ở cho công nhân và các đối tượng có thu nhập thấp khác rồi, vậy khâu dịch vụ tiếp theo sẽ là gì để hoàn thiện cho một chính sách tốt đẹp của Đảng và Nhà nước?