Quản lý, vận hành trạm dừng nghỉ phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật

08:00 19/01/2022
Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Ninh Bình cần lưu ý việc quản lý, vận hành trạm dừng nghỉ đường bộ phải đảm bảo tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Đó là một trong những nội dung Bộ Xây dựng trả lời Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 210/BXD-HĐXD ngày 18/01/2022 về việc việc đầu tư, quản lý và khai thác trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam (đoạn Cao Bồ - Mai Sơn).

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Bộ Giao thông vận tải đề nghị có ý kiến đối với việc đầu tư, quản lý và khai thác trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam (đoạn Cao Bồ - Mai Sơn) theo kiến nghị của UBND tỉnh Ninh Bình.

Theo QCVN 43:2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ thì trạm dừng nghỉ đường bộ là công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, được xây dựng dọc theo tuyến quốc lộ hoặc tỉnh lộ để cung cấp các dịch vụ phục vụ người và phương tiện tham gia giao thông.

Trong khi đó, theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình, vị trí xây dựng trạm dừng nghỉ cao tốc Đông, Tây Ninh Bình được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải.

Do đó, việc đầu tư xây dựng các trạm được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014, sử dụng nguồn vốn xã hội hóa (vốn của các nhà đầu tư).

Mặt khác, các trạm dừng nghỉ được đầu tư xây dựng theo đúng chủ trương đầu tư và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Đáng chú ý, tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 52/2017/QH14 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 quy định: “Đối với những dự án thành phần sử dụng toàn bộ vốn đầu tư công, nghiên cứu, áp dụng phương án thu giá dịch vụ hợp lý để thu hồi vốn đầu tư của Nhà nước.”

Vì thế, Bộ Giao thông vận tải cần làm rõ việc kinh doanh dịch vụ các trạm dừng nghỉ dọc đường cao tốc có nằm trong phương án kinh doanh để thu hồi vốn đầu tư của nhà nước cho dự án thành phần đoạn tuyến Cao Bồ - Mai Sơn hay không để làm cơ sở xem xét, quyết định.

Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Ninh Bình cần lưu ý việc quản lý, vận hành trạm dừng nghỉ đường bộ phải đảm bảo tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, đảm bảo an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu phục vụ người và phương tiện tham gia giao thông.

Cùng với đó, việc khai thác, kinh doanh dịch vụ tại trạm dừng nghỉ cần tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ về tài chính và thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Bình luận