ISSN 2734-9888

Quản lý vệ sinh môi trường các chợ quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Quản lý vệ sinh môi trường các chợ quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Bài viết phân tích thực trạng quản lý vệ sinh môi trường chợ tại quận Cầu Giấy, đồng thời đưa ra một số giải pháp về cơ chế chính sách, tổ chức quản lý, kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý vệ sinh môi trường tại các chợ trên địa bàn quận Cầu Giấy nói riêng và các chợ của Thủ đô Hà Nội nói chung.

Ý kiến của bạn