ISSN 2734-9888

Quản lý xây dựng nhà cao tầng trong đô thị theo hướng giảm ùn tắc giao thông

Quản lý xây dựng nhà cao tầng trong đô thị theo hướng giảm ùn tắc giao thông

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBài báo này tập trung tìm hiểu mối quan hệ giữa đặc trưng sử dụng đất đô thị thông qua hệ số sử dụng đất FAR (Floor Area Ratio) với ùn tắc giao thông.

Ý kiến của bạn