Tài chính- đầu tư

Quảng Bình: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư công những tháng cuối 2022 và đầu năm 2023

Quảng Bình: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư công những tháng cuối 2022 và đầu năm 2023

Xuân Lam Xuân Lam - 11:04, 25/11/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngĐể đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư tiếp tục thực hiện nghiêm túc về giải ngân vốn đầu tư công.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Công văn số 2182/UBND-TH yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt giải pháp khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh đề ra về giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phân công lãnh đạo phụ trách từng dự án; quyết liệt, chủ động, tích cực, sát sao, cụ thể, thực sự vào cuộc thực chất hơn và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hướng dẫn xử lý, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả. 

Tăng cường công tác hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công.

Các sở, ngành và địa phương tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân, đảm bảo nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là các dự án trọng điểm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu các sở, ban, ngành thường xuyên cập nhật, điều chỉnh, công bố giá và chỉ số giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo tháng phù hợp diễn biến giá thị trường; ban hành các quy định về sử dụng vật liệu mới thay thế cho các dự án, công trình xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng; tiếp thu, tổng hợp vướng mắc về đất đai theo phản ánh của các địa phương trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai; báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để có hướng dẫn xử lý; theo dõi sát sao diễn biến tình hình, báo cáo cấp có thẩm quyền để có biện pháp kịp thời, hiệu quả theo quy định nhằm đảm bảo nguồn cung và ổn định giá cả của nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào, đặc biệt là xăng, dầu, sắt thép, vật liệu xây dựng. 

Ý kiến của bạn