quang điện

  • Nghiên cứu vật liệu hấp thụ nhiệt năng hiệu quả hơn Graphene

    Nghiên cứu vật liệu hấp thụ nhiệt năng hiệu quả hơn Graphene

    Giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu không chỉ đòi hỏi những nỗ lực về năng lượng tái tạo mà còn phải tối ưu các công nghệ hiện có. Hiện này, các kỹ sư đang nghiên cứu sử dụng muội than từ khí thải để cải thiện các thiết bị nhiệt năng mặt trời, giúp việc sản xuất các tấm quang năng rẻ hơn mà còn hiệu quả hơn so với sử dụng các vật liệu như graphene.