Vật liệu

Quảng Nam: Đấu giá 22 mỏ đất san lấp và cát, đá làm vật liệu xây dựng

Quảng Nam: Đấu giá 22 mỏ đất san lấp và cát, đá làm vật liệu xây dựng

Xuân Lam Xuân Lam - 15:11, 26/03/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Quảng Nam sẽ thực hiện đấu giá 14 mỏ đất san lấp tại các huyện Quế Sơn, Đại Lộc, Phú Ninh, Tiên Phước, Phước Sơn; đồng thời đấu giá 6 mỏ cát tại huyện Tây Giang và thị xã Điện Bàn, 2 mỏ đá làm VLXD thông thường tại huyện Phú Ninh và huyện Tây Giang.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản và giá khởi điểm đối với 22 danh mục dự án đầu tư khai thác khoáng sản trên địa bàn các huyện, thị xã: Quế Sơn, Đại Lộc, Phú Ninh, Tiên Phước, Phước Sơn, Tây Giang, Điện Bàn.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam sẽ thực hiện đấu giá 14 mỏ đất san lấp tại các huyện Quế Sơn, Đại Lộc, Phú Ninh, Tiên Phước, Phước Sơn; đấu giá 6 mỏ cát tại huyện Tây Giang và thị xã Điện Bàn, 2 mỏ đá làm VLXD thông thường tại huyện Phú Ninh và huyện Tây Giang.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thông báo, đăng tải công khai Kế hoạch đấu giá và giá khởi điểm được nêu trong Kế hoạch theo đúng quy định pháp luật.

UBND các huyện Quế Sơn, Đại Lộc, Phú Ninh, Tiên Phước, Phước Sơn, Tây Giang và thị xã Điện Bàn tổ chức thực hiện các bước thủ tục còn lại về đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định hiện hành của UBND tỉnh Quảng Nam và các quy định pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản.

 

 

Ý kiến của bạn