Hạ tầng

Quảng Nam đầu tư xây dựng hệ thống cảng biển để đón tàu 50 nghìn tấn

Quảng Nam đầu tư xây dựng hệ thống cảng biển để đón tàu 50 nghìn tấn

Tuấn Đông (t/h) Tuấn Đông (t/h) - 20:49, 26/11/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngQuảng Nam quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống cảng biển gắn kết với sân bay Chu Lai cùng hệ thống đường bộ nhằm tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, đưa địa phương trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

Ngày 26/11, Hội thảo khoa học lấy ý kiến về kết quả nghiên cứu, đề xuất quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đề xuất đầu tư luồng cảng biển nước sâu theo quy hoạch đã diễn ra tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Báo Quảng Nam

Tại Hội thảo, các nhà quản lý và các nhà khoa học đã tập trung thảo luận để đóng góp vào nghiên cứu quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể để cảng biển Quảng Nam phát triển đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Nam và khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ tuyến luồng Cửa Lở (xã Tam Hải, huyện Núi Thành) cho tàu 50 nghìn tấn. Đây là hạng mục công trình quan trọng, vừa bảo đảm khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng cảng biển, vừa có tính chất quyết định cho việc phát triển cảng biển Quảng Nam và khu Kinh tế mở Chu Lai theo các quy hoạch đã được phê duyệt.

Nhiều ý kiến cho rằng, phát triển cảng biển Quảng Nam gắn với chân hàng và lợi thế về các điều kiện tự nhiên, gắn kết không gian phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai để nâng cao hiệu quả khai thác. Qua đó, tăng cường liên kết vùng, liên kết ngành giữa đầu tư phát triển các cảng biển, bến cảng trong nhóm cảng biển số 3, giữa phát triển hạ tầng cảng biển với hạ tầng kinh tế liên quan và giao thông kết nối gắn với các dịch vụ vận tải đa phương thức trên hành lang vận tải kết nối từ cửa khẩu Nam Giang (huyện Nam Giang, Quảng Nam) và Tây Nguyên đến cảng biển Quảng Nam để tối ưu về thời gian, chi phí logistics.

Ngoài ra, các ý kiến cũng tập trung vào hình thức đầu tư dự án và giải pháp thu hút, huy động nguồn vốn ngoài ngân sách để thực hiện đầu tư, duy tu tuyến luồng, tạo điều kiện để triển khai các bước tiếp theo.

Hội thảo lần này là điều kiện để hiện thực hóa quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai và quy hoạch cảng biển Quảng Nam theo quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đảm bảo an toàn hàng hải, hỗ trợ phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên biển và tăng cường thoát lũ cho khu vực sông Trường Giang, giảm xói lở khu vực xã Tam Hải.

Đồng thời, từng bước hoàn thiện hệ thống cảng biển Quảng Nam theo quy hoạch, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Nam, khu vực miền Trung và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua các khoản thuế, phí.

Phát biểu kết thúc Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ghi nhận các tham luận, ý kiến phát biểu của các nhà quản lý, nhà khoa học; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh và các đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến, hoàn thiện quy hoạch chi tiết, sớm gửi UBND tỉnh xem xét để sớm trình Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt nhằm tiến hành đầu tư xây dựng tuyến luồng mới và hệ thống cảng biển Quảng Nam để đón tàu 50 nghìn tấn.

Dự kiến đến năm 2023, Quảng Nam sẽ hoàn thành đầu tư bến số 2 Khu bến Tam Hiệp tiếp nhận tàu 50 nghìn tấn, đáp ứng dự báo hàng hóa đến năm 2025. Giai đoạn 2025-2030, đầu tư 2 bến tại Tam Hiệp nâng tổng công suất thiết kế lên 14-16 triệu tấn/năm; với tổng nhu cầu vốn đến năm 2030 khoảng 18.890 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách, vốn các tổ chức, doanh nghiệp...

Ý kiến của bạn