Công trình xanh

Quảng Nam: Đẩy nhanh tiến độ 3 dự án nhà máy xử lý rác

Quảng Nam: Đẩy nhanh tiến độ 3 dự án nhà máy xử lý rác

Xuân Lam Xuân Lam - 07:00, 06/12/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNhằm giải quyết bài toán rác thải tại địa phương, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam, Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 và Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt xã Cẩm Hà (Hội An).

Theo đó, đối với dự án Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam và Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2, UBND tỉnh Quảng Nam giao BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu tư vấn, lập hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định để phê duyệt trong Quý IV/2023 và kịp thời tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, khởi công xây dựng hạng mục Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh của Dự án khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam trong Quý I/2024.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Núi Thành trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng vào quý IV/2024. Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, khởi công xây dựng công trình Đầu tư hệ thống thu gom nước mặt Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2, huyện Núi Thành trong tháng 12/2023 và hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý III/2024.

Bãi rác Cẩm Hà (Hội An) đã quá tải nhưng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Hội An vẫn chưa thể đi vào hoạt động.

Giao UBND huyện Núi Thành tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng Tuyến đường vào Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam để hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối quý II/2024, phục vụ vận chuyển, xử lý rác thải tại Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam.

UBND huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, kịch bản cụ thể để tổ chức đối thoại, vận động Nhân dân ủng hộ việc kéo dài thời gian xử lý rác tại Khu xử lý rác Tam Xuân 2 trong thời gian chờ thi công xây dựng hoàn thành giai đoạn 1 dự án Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao UBND TP Hội An kiểm tra, đôn đốc Công ty CP Đầu tư và xây dựng 579 đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Cẩm Hà, TP Hội An để nghiệm thu, đưa vào hoạt động trong quý I/2024, kịp thời phục vụ xử lý rác thải trên địa bàn địa phương.

UBND các huyện, thành phố có rác thải đang được xử lý tại Khu xử lý rác Tam Xuân 2, huyện Núi Thành phải chủ động, khẩn trương xây dựng phương án tự xử lý rác thải phát sinh trên địa bàn địa phương mình để phòng ngừa sự cố xử lý rác tại Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2, báo cáo phương án xử lý về UBND tỉnh, Sở TN&MT.

Sở TN&MT có trách nhiệm theo dõi, phối hợp, đôn đốc các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai hoàn thành các hạng mục. Các Sở KH&ĐT, Xây dựng hướng dẫn, giải quyết kịp thời các hồ sơ, thủ tục về đầu tư xây dựng các khu xử lý, nhà máy xử lý chất thải rắn để các đơn vị chủ đầu tư kịp thời triển khai thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào hoạt động, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh.

 

Ý kiến của bạn