Đô thị xanh

Quảng Nam: Nạo vét sông Trường Giang và xây tổ hợp công trình thoát lũ

Quảng Nam: Nạo vét sông Trường Giang và xây tổ hợp công trình thoát lũ

Xuân Lam Xuân Lam - 15:16, 15/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định phê duyệt dự án phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam qua TP Tam Kỳ và các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, với tổng vốn đầu tư đến 2.722 tỷ đồng.

Dự án do BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư. Mục tiêu tổng thể nhằm tăng cường khả năng tiếp cận đến các dịch vụ cơ sở hạ tầng thích ứng và nâng cao năng lực lập kế hoạch, quản lý phát triển thích ứng với rủi ro thiên tai tại các địa bàn.

Quy mô dự án sẽ bao gồm nạo vét sông Trường Giang dài 60km từ Ngã ba An Lạc (Cửa Đại) đến khu vực Cửa Lở (vịnh An Hòa); xây dựng tổ hợp công trình thoát lũ TP Tam Kỳ, trong đó sẽ xây dựng kênh tiêu A3 và các công trình trên kênh nối từ hồ sông Đầm ra sông Trường Giang với chiều dài khoảng 2,38km.

Dự án cũng sẽ triển khai thi công 6 cầu và hoàn trả một cầu dân sinh qua sông Trường Giang theo tiêu chuẩn cấp IV, bao gồm: Cầu Bình Dương, cầu Hưng Mỹ, cầu Bình Nam, cầu Tỉnh Thủy, cầu Tam Thanh và cầu Tam Tiến; địa điểm xây dựng tại TP Tam Kỳ, các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành trên 483ha đất.

Theo UBND tỉnh, nguồn vốn đầu tư dự án được lấy từ vốn vay ODA của WB với khoảng 1.838,5 tỷ đồng (tương đương khoảng 76,57 triệu USD); riêng vốn đối ứng khoảng 884 tỷ đồng. Dự án có thời gian thực hiện đến năm 2027.

Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án khoảng 335 tỷ đồng. UBND tỉnh giao UBND TP Tam Kỳ và UBND các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành làm chủ đầu tư các tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tương ứng phạm vi quản lý.

 

Ý kiến của bạn