Pháp luật xây dựng

Quảng Nam xử phạt 60 tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động khai khoáng

Quảng Nam xử phạt 60 tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động khai khoáng

Xuân Lam Xuân Lam - 07:02, 29/12/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngQua thanh tra, kiểm tra trong giai đoạn 2016 đến nay, các ngành chức năng của tỉnh Quảng Nam đã xử phạt vi phạm hành chính 60 tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về lĩnh vực TN&MT trong hoạt động khai thác khoáng sản, với tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng.

Theo đó, từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh Quảng Nam đã cấp 24 giấy phép khai thác khoáng sản, trong đó có 12 dự án khai thác đá và 12 dự án khai thác đất san lấp. Cùng với các giấp phép khai thác trước năm 2016 còn hiệu lực, đến nay Quảng Nam có 26 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực.

Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã thực hiện 1 cuộc kiểm tra và 7 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản tại 15 địa phương và 80 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, trong năm 2022, Thanh tra Quảng Nam triển khai thanh tra việc quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn các huyện Nam Giang, Núi Thành và Hiệp Đức, giai đoạn 2015-2021. Hiện nay, đang thanh tra việc quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Đại Lộc.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Quảng Nam tiến hành kiểm tra, thanh tra tại 75 tổ chức, đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản.

Thanh tra Sở TN&MT Quảng Nam đã tổ chức thanh tra tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Khoáng sản Miền Trung và Công ty Cổ phần Giao thông vận tải Quảng Nam đang khai thác đá tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên.

Qua thanh tra, kiểm tra, đã xử phạt vi phạm hành chính 60 tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về lĩnh vực TN&MT trong hoạt động khai thác khoáng sản, với tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng.

Trong đó, Sở TN&MT Quảng Nam tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt 25 đơn vị với số tiền 5,3 tỷ đồng, các trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Sở TN&MT xử phạt 35 đơn vị hơn 1,2 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý đối với trường hợp Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hưng Đức Vinh do khai thác ngoài phạm vi cấp phép.

Đồng thời, buộc các đơn vị vi phạm nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp từ khai thác khoáng sản là 1,42 tỷ đồng; đình chỉ hoạt động 2 tháng đối với 1 đơn vị. Chuyển cơ quan Công an xem xét giải quyết đối với trường hợp của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hưng Đức Vinh do khai thác ngoài phạm vi cấp phép.

Ý kiến của bạn