Quảng Nam yêu cầu thanh tra công tác giải ngân vốn đầu tư công

06:00 28/07/2023
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra công tác giải ngân đầu tư công các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2022 và 2023 do các BQL dự án cấp tỉnh làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã có công văn yêu cầu tổ chức thanh tra về công tác giải ngân đầu tư công các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2022 và 2023.

Theo đó, để nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công; đồng thời, xem xét, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công theo tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra về công tác giải ngân đầu tư công các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2022 và 2023 do các BQL dự án cấp tỉnh làm chủ đầu tư (bao gồm từ giai đoạn đề xuất chủ trương đầu tư đến giai đoạn thực hiện đầu tư); báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định.

Đồng thời, các BQL dự án như: BQL lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh và cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Thanh tra tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tổng vốn đầu tư công năm 2023 là hơn 9,2 nghìn tỷ đồng, trong đó bao gồm kế hoạch vốn năm 2023 là hơn 7,7 nghìn tỷ đồng và kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài là hơn 1,4 nghìn tỷ đồng.

Theo kế hoạch đầu tư công năm 2023, tỉnh Quảng Nam được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 6,8 nghìn tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương khoảng 3 nghìn tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương hơn 3,8 nghìn tỷ đồng.

Căn cứ dự toán nguồn tăng thu, tiết kiệm chi theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là hơn 7,7 nghìn tỷ đồng, tăng 905 triệu đồng so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Cụ thể, ngân sách trung ương khoảng 3 nghìn tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 4,7 nghìn tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6, UBND tỉnh Quảng Nam đã phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 cho các ngành và các địa phương hơn 7,2 nghìn tỷ đồng đạt 93%. Trong đó, vốn ngân sách trung ương hơn 2,9 nghìn tỷ đồng, đạt 98%; vốn ngân sách địa phương 4,2 nghìn tỷ đồng, đạt 90%. Kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ là hơn 546 tỷ đồng.

Tính đến 30/6, UBND tỉnh Quảng Nam đã phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 cho các ngành và các địa phương hơn 7,2 nghìn tỷ đồng.

Về tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước, tính đến hết ngày 30/6, theo số liệu Kho bạc Nhà nước tỉnh, vốn đầu công năm 2023 (không bao gồm các dự án do trung ương quản lý) giải ngân được hơn 1,9 nghìn tỷ đồng, đạt 20,6%.

Trong đó, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 giải ngân được hơn 1,4 nghìn tỷ đồng, đạt 19,2%; kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài giải ngân được 413 tỷ đồng, đạt 28%.

Để hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các chủ đầu tư tăng cường phối hợp với các địa phương, không đẩy hoàn toàn trách nhiệm giải phóng mặt bằng về phía địa phương, phải có phương án hỗ trợ cụ thể với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng.

Gắn công tác giải ngân với công tác thi đua khen thưởng, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu. Nhất là người đứng đầu các địa phương phải xem công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh nếu các dự án đầu tư công triển khai trên địa bàn do mình quản lý bị chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, là các dự án trọng điểm, vốn đầu tư lớn, phải coi đây là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 của tổ chức, cá nhân liên quan.

Ngoài ra, đối với việc khan hiếm vật liệu xây dựng, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương tập trung rà soát và phối hợp với các sở, ngành liên quan để tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung quy hoạch các khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để cung cấp nguyên, vật liệu phục vụ xây dựng các công trình sử dụng vốn nhà nước.

 

Bình luận