Xây dựng & Đời sống

Quảng Ngãi: Chống thất thu thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Quảng Ngãi: Chống thất thu thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Huyền Trang Huyền Trang - 07:16, 15/05/2022

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các Sở, ngành, địa phương chỉ đạo cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông chịu trách nhiệm phổ biến pháp luật, tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế rõ vị trí, đường phố, cách xác định và áp dụng cụ thể giá của từng loại bất động sản (BĐS).

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai kịp thời các nội dung yêu cầu của Bộ Tài chính và các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh trong thời gian qua về chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương triển khai thực hiện dự án điều tra khảo sát, điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 5 năm (2020-2024) theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2058/UBND-KTTH ngày 05/5/2022.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Đối với trường hợp hồ sơ chuyển nhượng BĐS nộp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông chịu trách nhiệm phổ biến pháp luật, tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế rõ vị trí, đường phố, cách xác định và áp dụng cụ thể giá của từng loại BĐS.

Trong đó, bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định của UBND tỉnh để tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện đúng khi kê khai nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển nhượng BĐS.

Bên cạnh đó, yêu cầu Cục Thuế tỉnh kịp thời cung cấp cơ sở dữ liệu mà người nộp thuế đã kê khai thuế trong trường hợp có phát sinh biến động về giá cao hơn giá UBND tỉnh đã ban hành.

Cụ thể, bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất cho các cơ quan liên quan để làm cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh cập nhật, ban hành kịp thời Bảng giá đất mới, cũng như hệ số điều chỉnh theo quy định pháp luật về đất đai.

Ý kiến của bạn