Quảng Ngãi đề xuất chuyển 34 ha đất lúa làm dự án thép

09:08 27/01/2022
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh để thực hiện dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2.

Dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 được Ban quản lý khu kinh Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 6/2021, nằm trong khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông và Bình Thuận, huyện Bình Sơn.

Đây là dự án trọng điểm, thu hút đầu tư, tạo công ăn việc làm cho người dân tại địa phương và ngoài tỉnh, đồng thời đóng góp nguồn thu ngân sách tỉnh khá lớn.

Theo tính toán của địa phương này, để triển khai thực hiện dự án trong năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 33,97/279,8 ha tổng diện tích dự án.

Đến nay, địa phương này đã rà soát, thẩm định nhu cầu sử dụng đất của dự án; chịu trách nhiệm và đảm bảo về tính chính xác giữa hồ sơ và thực địa, sự phù hợp của việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt và tính khả thi trên thực tế.

Do đó, dự án nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, UBND tỉnh Quảng Ngãi cam kết tổ chức thực hiện nghiêm túc, thường xuyên theo dõi, kiểm tra và xử lý kịp thời vi phạm (nếu có).

Trước đó, Công ty Cổ phần ống thép Hòa Phát Dung Quất đã có đề xuất đầu tư dự án nhà máy sản xuất các sản phẩm sau thép Hòa Phát Dung Quất tại huyện Bình Sơn.

 

Bình luận