Đô thị

Quảng Ngãi đề xuất điều chỉnh Quy hoạch chung 3 khu đô thị mới

Quảng Ngãi đề xuất điều chỉnh Quy hoạch chung 3 khu đô thị mới

Tuấn Đông Tuấn Đông - 10:51, 27/06/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc đề xuất điều chỉnh Quy hoạch chung các đô thị mới Ba Vì, Nam Sông Vệ và Thạch Trụ.

Theo đó, đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Thạch Trụ có diện tích khoảng 2.988ha, gồm toàn bộ diện tích xã Đức Lân, huyện Mộ Đức.

Đô thị mới Thạch Trụ có tính chất là đô thị mới, trung tâm kinh tế chuyên ngành phía Nam huyện Mộ Đức, được định hướng phát triển đạt tiêu chí đô thị loại V.

Đây cũng là đầu mối giao thông quan trọng của huyện Mộ Đức, kết nối các khu vực trong huyện và huyện Mộ Đức với các vùng khác.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nam Sông Vệ, có diện tích khoảng 1.063ha, gồm toàn bộ diện tích xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức.

Đô thị mới Nam Sông Vệ có tính chất là đô thị mới ven sông, trung tâm kinh tế chuyên ngành phía Bắc của huyện Mộ Đức, được định hướng phát triển đạt tiêu chí đô thị loại V vào năm 2030.

Đây cũng là đầu mối giao thông quan trọng phía Bắc của huyện Mộ Đức, kết nối các khu vực trong huyện và huyện Mộ Đức với các vùng khác.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Ba Vì, với quy mô diện tích 4.250ha, gồm toàn bộ diện tích tự nhiên xã Ba Vì, huyện Ba Tơ.

Đô thị mới Ba Vì có tính chất là đô thị mới, giữ vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực phía Tây huyện Ba Tơ, được quy hoạch định hướng phát triển đô thị loại V.

Đây cũng là đầu mối giao thông quan trọng giữa đô thị mới và các xã, thị trấn trong huyện, và giữa tỉnh Quảng Ngãi với các tỉnh Tây Nguyên.

Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chia cấu trúc không gian phát triển của tỉnh thành 4 hành lang kinh tế chiến lược và 6 không gian kinh tế động lực.

Đồng thời tổ chức không gian phát triển tỉnh theo 5 vùng liên huyện giàu đặc trưng và hướng tới sự hiệp đồng giữa các địa phương, và 2 trung tâm động lực tăng trưởng của tỉnh là Khu kinh tế Dung Quất (trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia) và Khu du lịch Đảo Lý Sơn (trung tâm du lịch biển, đảo).

Quy hoạch cũng phân chia hệ thống đô thị thành 3 vùng đô thị động lực mang tính bổ trợ lẫn nhau, bao gồm: (1) Vùng đô thị trung tâm: thành phố Quảng Ngãi và vùng phụ cận; (2) Vùng trung tâm đô thị phía Bắc: thị xã Bình Sơn, thị trấn Trà Xuân, KKT Dung Quất; (3) Vùng trung tâm đô thị phía Nam: thị xã Đức Phổ và vùng phụ cận.

Ý kiến của bạn