Quảng Ngãi triển khai 9 giải pháp thúc đẩy phát triển NƠXH

14:01 18/06/2024
UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu rà soát cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong đầu tư, xây dựng NƠXH.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để thúc đẩy hoàn thành 500 căn NƠXH năm 2024 và 1.500 căn NƠXH giai đoạn 2021-2025, phát triển NƠXH, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề ra 9 giải pháp thực hiện.

Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Nhà nước về phát triển NƠXH, nhà ở công nhân. Xem đây là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế - xã hội, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ công chức, của doanh nghiệp và người dân.

Triển khai việc phát triển NƠXH, đồng bộ với việc thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ; tích cực phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng và các gói tín dụng cụ thể cho chủ đầu tư và người mua nhà tại các dự án NƠXH, nhà ở công nhân.

Đồng thời, phát triển NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp tại khu vực đô thị, công nhân KCN phải được lồng ghép vào quy hoạch đô thị, quy hoạch công nghiệp, dịch vụ... gắn với thị trường bất động sản, phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở trong từng giai đoạn của địa phương và tuân thủ pháp luật về nhà ở, quy hoạch.

Khi lập, phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch phát triển KCN phải xác định rõ diện tích dành để xây NƠXH; bảo đảm quỹ đất xây NƠXH phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Đặc biệt, chỉ tiêu phát triển NƠXH là một chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của địa phương.

Ảnh minh họa: Internet.

Đẩy mạnh kêu gọi các nhà đầu tư, các thành phần kinh tế tham gia đầu tư các dự án NƠXH nhà ở công nhân; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong KCN, khu kinh tế tham gia đầu tư xây dựng, thuê, mua nhà ở công nhân để phục vụ nhu cầu cho người lao động đơn vị.

Xác định quỹ đất để xây dựng NƠXH trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn. Trên cơ sở đó, đôn đốc các chủ đầu tư triển khai dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt.

Rà soát cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong đầu tư, xây dựng NƠXH.

Công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư NƠXH trên địa bàn tỉnh cho các doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất đầu tư.

Tăng cường liên hệ, trao đổi, xúc tiến, khai thác nguồn tài chính công đoàn từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để đầu tư xây dựng nhà ở công nhân và các thiết chế công đoàn để phục vụ công nhân, người lao động tại các KCN, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai thực hiện, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Xây dựng chủ động đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng NƠXH, nhà ở công nhân đã phê duyệt, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để làm cơ sở đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Cùng đó, rút ngắn thời gian thẩm định quy hoạch, góp ý thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư, thẩm định hồ sơ thiết kế, cấp giấy phép xây dựng để tạo điều kiện cho các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng NƠXH, nhà ở công nhân đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Mặt khác, quản lý giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua NƠXH, nhà ở cho công nhân ngay từ khi lập dự án đầu tư, đảm bảo giá thành hợp lý, phù hợp với thu nhập của người thu nhập thấp trên địa bàn.

Triển khai  Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030" của Chính phủ, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành 6.300 căn hộ.

Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành 1.500 căn, giai đoạn 2026 - 2030 hoàn thành 4.800 căn. Giai đoạn 2022 - 2023 đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các dự án đang triển khai; lựa chọn chủ đầu tư thực hiện thêm các dự án đầu tư xây dựng NƠXH. Giai đoạn 2024 - 2025 sẽ cung cấp sản phẩm ra thị trường. 

 

Bình luận