Chính sách & cuộc sống

Quốc hội dự kiến xem xét thông qua 08 luật và 03 nghị quyết

Quốc hội dự kiến xem xét thông qua 08 luật và 03 nghị quyết

Yên Ninh Yên Ninh - 10:02, 22/05/2023

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV khai mạc sáng 22/5 với tổng thời gian làm việc 22 ngày, sẽ xem xét thông qua 08 luật và 03 nghị quyết, cho ý kiến 09 dự án luật, trong đó có Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi).

08 luật dự kiến xem xét, thông qua gồm: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

03 nghị quyết gồm: Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV cũng đồng thời cho ý kiến 09 dự án luật gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi), Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét thông qua các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước...

Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét thông qua các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác: Các báo cáo về đánh giá bổ sung kết qủa thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Xem xét báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; thông qua các nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024; quyết định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.707 tỉnh Khánh Hòa, kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận;

Quyết định việc tiếp tục phân bổ vốn đầu tư công trung hạn và vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; quyết định việc điều chỉnh bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khó XV; Công tác nhân sự… Và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác nếu có.

Ý kiến của bạn