Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 4 Luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh BĐS và tín dụng

13:35 29/06/2024
Với 404/469 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 83,13% tổng số ĐBQH), Quốc hội khóa XV thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 4 Luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh BĐS và tín dụng...
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 4 Luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh BĐS và tín dụng
Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 4 Luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh BĐS và tín dụng. Ảnh: quochoi.vn.

Sáng 29/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh BĐS số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15, với 404/469 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 83,13% tổng số ĐBQH).

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024. Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh BĐS số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 nhằm đưa các nội dung đổi mới của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS vào thực tiễn, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế của pháp luật hiện hành;

Đồng thời, khơi thông nguồn lực đất đai, lành mạnh hóa thị trường BĐS, tạo động lực mới cho phát triển đất nước và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân sớm được tiếp cận chính sách đổi mới theo hướng có lợi như chính sách NƠXH, chính sách đất ở đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, quyền lợi của người có đất bị thu hồi, đơn giản hóa thủ tục hành chính…

Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh. Ảnh: quochoi.vn.

Trước đó, Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh BĐS số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, các Luật sớm đi vào cuộc sống không chỉ là mong muốn mà còn là yêu cầu đặt ra của Quốc hội khi biểu quyết thông qua các Luật. Từ khi các Luật được thông qua cho đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tích cực, nỗ lực triển khai xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Chính phủ đã có ý kiến giải trình tại Báo cáo số 338/BC-CP ngày 24/6/2024 về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung các Luật để điều chỉnh thời điểm có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024. Đồng thời, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, ý kiến của Thường trực Ủy ban Pháp luật, Chính phủ đã có Báo cáo số 346/BC-CP ngày 28/6/2024 gửi UBTVQH đề xuất phương án hoàn thiện dự thảo Luật.

Trong Báo cáo số 346/BC-CP ngày 28/6/2024, Chính phủ cho rằng phương án đề xuất bảo đảm không có vướng mắc trong áp dụng pháp luật, không gây ra cách hiểu khác nhau và khẳng định: “sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các Bộ, ngành, địa phương ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS bảo đảm chất lượng, tiến độ, không để xảy ra vướng mắc, không tạo ra khoảng trống pháp lý hoặc để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách, hợp thức hóa các sai phạm.

Đồng thời, Chính phủ chịu trách nhiệm về hiệu quả của việc điều chỉnh hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp của các Luật, xử lý các vấn đề phát sinh sau khi triển khai thi hành Luật.

Về tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật, tại Báo cáo số 338/BC-CP ngày 24/6/2024 của Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh BĐS số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15, Chính phủ đã khẳng định: “Dự thảo Luật chỉ sửa đổi về thời điểm có hiệu lực của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS, khoản 2 Điều 209 Luật Các tổ chức tín dụng, không sửa đổi về nội dung của các Luật nên không thay đổi tính thống nhất của các Luật nêu trên đối với hệ thống pháp luật”.

Về điều kiện bảo đảm thi hành luật, UBTVQH đề nghị Chính phủ chỉ đạo sát sao công tác ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành của các Bộ, ngành, địa phương, không để xảy ra vướng mắc do thiếu hoặc chậm ban hành văn bản cụ thể hóa, không để xảy ra tình trạng Thông tư “chờ” Nghị định, văn bản của địa phương “chờ” văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn của Trung ương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thi hành các Luật từ ngày 01/8/2024 khi Luật được Quốc hội thông qua; chịu trách nhiệm theo quy định của Hiến pháp và pháp luật về việc tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh BĐS năm 2023, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

Ngoài ra, UBTVQH sẽ chỉ đạo Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện giám sát việc ban hành VBQPPL liên quan đến nội dung các Luật này.

Về quy định chuyển tiếp tại khoản 10 Điều 255 và khoản 4 Điều 260, UBTVQH nhận thấy ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội là xác đáng và đã có Công văn số 900/UBTVQH-KT ngày 27/6/2024 đề nghị Chính phủ làm rõ và đề xuất phương án hoàn thiện dự thảo Luật gửi UBTVQH làm cơ sở trình Quốc hội xem xét, quyết định. Ngày 28/6/2024, Chính phủ đã có Báo cáo số 346/BC-CP đề xuất phương án hoàn thiện dự thảo Luật để bảo đảm không có vướng mắc trong áp dụng pháp luật, không gây ra cách hiểu khác nhau. Dự thảo Luật trình Quốc hội đã thể hiện phương án hoàn thiện theo đề xuất của Chính phủ gửi kèm theo Báo cáo số 346/BC-CP của Chính phủ.

Bình luận