Chỉ đạo điều hành

Quốc hội tiếp tục xem xét, quyết định quy định về đất xây dựng NƠXH

Quốc hội tiếp tục xem xét, quyết định quy định về đất xây dựng NƠXH

Yên Ninh Yên Ninh - 07:00, 26/08/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngĐất để xây dựng NƠXH quy định trong Luật Nhà ở (sửa đổi) hay Luật Đất đai (sửa đổi) cần được đánh giá kỹ tác động để xin ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, sau đó trình Quốc hội tiếp tục xem xét, quyết định.

Làm rõ nội dung quy định trong từng luật

Chiều 25/8, thực hiện chương trình Phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Tham gia phát biểu ý kiến tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, cần làm rõ những nội dung quy định tại Luật Nhà ở, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh BĐS. Việc sửa đổi song song các luật liên quan là cơ hội để phân định rõ ràng, nhất quán phạm vi điều chỉnh của các luật. Nếu không giải quyết thấu đáo về phạm vi điều chỉnh, sẽ dẫn tới chồng chéo, mâu thuẫn, bất cập trong triển khai thực hiện khi luật có hiệu lực ban hành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho ý kiến tại phiên họp. Ảnh: quochoi.vn.

Bên cạnh đó, đề nghị dự thảo Luật cần quy định rõ điều kiện hình thành, mua bán, trao đổi nhà ở thương mại để phát huy thế mạnh, gia tăng khả năng tiếp cận, mua bán của các đối tượng đối với loại hình này.

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, tại Điều 4 về Chính sách phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở, cần đưa quan điểm, chính sách của Đảng trong Chiến lược phát triển nhà ở vào nội hàm quy định. Đây cũng là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm và góp ý.

Cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra cần nghiên cứu kỹ lưỡng, căn cứ vào các văn kiện, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để có quy định rõ ràng, phù hợp với tinh thần của Hiến pháp.

Liên quan đến nghĩa vụ của các chủ đầu tư ở các dự án NƠXH, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, quy định tại khoản 6 Điều 4 cần sửa đổi, bổ sung thành “UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) có trách nhiệm quy hoạch, bố trí diện tích đất để xây dựng NƠXH theo quy định của luật này và pháp luật có liên quan” để đảm bảo đầy đủ, rõ ràng, chặt chẽ.

Đối với quy định tại Điều 39 về nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục cân nhắc kỹ lưỡng về nội dung quy định liên quan đến việc dành 20% quỹ đất để đầu tư xây dựng NƠXH trong các dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho ý kiến tại phiên họp. Ảnh: quochoi.vn.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc xây dựng pháp luật được thực hiện trên cơ sở kế thừa, phát triển những quy định đã có, đã thực hiện ổn định trong pháp luật, được thực tiễn chứng minh, nhưng đồng thời cũng có những điều chỉnh linh hoạt hơn.

Đất để xây dựng NƠXH quy định ở luật nào là phù hợp?

Về đất để xây dựng NƠXH, tán thành ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng cho rằng không nên quy định tại luật này, mà sẽ quy định tại Luật Đất đai (sửa đổi). Cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra cần nghiên cứu kỹ lưỡng, nếu chưa thể đi đến thống nhất thì cần trình bày rõ ràng hai phương án với lập luận khách quan, nêu rõ ưu điểm, hạn chế, đánh giá kỹ tác động để xin ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, qua đó trình Quốc hội tiếp tục xem xét, quyết định.

Về hình thức phát triển NƠXH, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần chỉnh lý lại quy định cho phù hợp với pháp luật có liên quan, đặc biệt là Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

Tham gia ý kiến về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh, Chủ nhiệm UBPLQH Lê Thị Nga đề nghị dự thảo luật cần dự liệu phương án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư khả thi hơn trong giai đoạn nhiều năm tới khi các nhà chung cư hiện đại, mới xây dựng trong thời gian gần đây đã khai thác tối đa hệ số cao tầng, sau này khi cải tạo, xây dựng lại thì không thể nâng chiều cao thêm nữa, dự án sẽ không đủ hấp dẫn nhà đầu tư khi phải thực hiện cơ chế bồi thường với hệ số như hiện nay, vì việc sử dụng hệ số này chỉ phù hợp với việc cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư cũ, nhỏ lẻ.

Trong giai đoạn tiếp theo, các chung cư cũ ở nội đô đã xây tối đa chiều cao được phép xây dựng, không thể gia tăng mật độ dân cư, do đó, các nhà đầu tư không có động lực để thực hiện dự án, Nhà nước cũng không đủ nguồn lực để đầu tư, xây dựng lại.

Đối với các chung cư cũ, xây dựng trước năm 1994, cần tiếp tục kế thừa quy định pháp luật về nhà ở hiện hành, với các chung cư xây dựng sau năm 1994, các chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm đóng góp kinh phí xây dựng lại nhà chung cư, nộp kinh phí này theo tiến độ thực hiện dự án hoặc sau khi bàn giao căn hộ theo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được phê duyệt, nếu không đóng góp kinh phí xây dựng lại nhà chung cư thì được bồi thường quyền sử dụng đất, giá trị còn lại (nếu có) theo quy định của Chính phủ.

Chủ nhiệm UBXHQH Nguyễn Thúy Anh cho ý kiến tại phiên họp. Ảnh: quochoi.vn.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm UBXHQH Nguyễn Thúy Anh cho rằng, về quy định liên quan đến NƠXH, Điều 74 về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH có cách phân chia chưa hợp lý, cần nghiên cứu để thiết kế lại để đảm bảo tính rõ ràng, bao quát cũng như không trùng lắp, chồng lấn.

Về các nguyên tắc thực hiện chính sách hỗ trợ về NƠXH, đề nghị làm rõ nội dung, phương thức kết hợp, đánh giá kỹ tính khả thi khi thực hiện trong thực tế.

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị UBPLQH phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo, cơ quan hữu quan, rà soát, tổng hợp, tiếp thu hoặc giải trình đầy đủ ý kiến của các đại biểu Quốc hội, của Chủ tịch Quốc hội, ý kiến của UBTVQH, ý kiến của Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách sắp tới để hoàn thiện hồ sơ dự án luật, lấy ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan hữu quan để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 6.

 

Ý kiến của bạn