Quy chuẩn PCCC dự kiến sẽ ban hành trong tháng 10

07:03 15/10/2023
Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay, quy chuẩn PCCC sửa đổi đã hoàn thành xong các bước, đã được Bộ KH&CN thẩm định, tuân thủ quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, dự kiến ban hành trong tháng 10/2023.

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung, đề nghị xem xét, khắc phục các vướng mắc liên quan đến các quy chuẩn về PCCC như: Quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD về PCCC được ban hành năm 2010, sửa đổi năm 2022 (có hiệu lực từ ngày 16/01/2023) nhưng không có hướng dẫn chuyển tiếp về quy chuẩn sơn chống cháy, không có quy định về hệ thống cấp nước chữa cháy. Đồng thời, đối với các sản phẩm đã được công bố đủ tiêu chuẩn về PCCC thì không phải kiểm định lại tại nơi lắp đặt.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời cử tri tỉnh Thái Nguyên. Theo Bộ Xây dựng, đối với quy định về sơn chống cháy, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06 về An toàn cháy cho nhà và công trình, trong tất cả các phiên bản đều không quy định về sơn chống cháy.

Việc kiểm định và nghiệm thu sơn chống cháy được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, Nghị định 136/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật PC&CC, Luật PC&CC sửa đổi; QCVN 03:2021/BCA về phương tiện PCCC.

Ngày 14/4/2023, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, tại văn bản số 1091/C07-P3,P4,P7 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm an toàn PCCC, đã hướng dẫn: Trường hợp đã kiểm định sơn chống cháy theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP cho từng công trình cụ thể thì tiếp tục thi công và tổ chức nghiệm thu theo giấy chứng nhận kiểm định đã có cho sơn chống cháy.

Trường hợp đã thi công sơn chống cháy nhưng chưa kiểm định thì có thể kiểm định bổ sung cho mẫu kết cấu được sơn chống cháy theo quy định của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Trường hợp đã thi công sơn chống cháy nhưng kiểm định không đạt yêu cầu, nếu không thẩm duyệt điều chỉnh thì có thể lựa chọn 1 số loại sơn chống cháy khác đạt chất lượng để thay thế sơn chống cháy đã thi công hoặc sử dụng các biện pháp bọc bảo vệ khác.

Về hệ thống cấp nước chữa cháy, trên cơ sở các quy định về Hệ thống cấp nước chữa cháy tại TCVN 2622:1995 về phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình, từ năm 2020 các phiên bản QCVN 06 do Bộ Xây dựng ban hành, đã mở rộng phạm vi áp dụng về cấp nước chữa cháy tại phần 5 Cấp nước chữa cháy (QCVN 06).

Về hạ tầng cấp nước chữa cháy, Bộ Công an đã có Thông tư liên tịch 04/2009/TTLT-BXD-BCA hướng dẫn các địa phương về hạ tầng cấp nước chữa cháy. Như vậy, các quy định về cấp nước chữa cháy là đầy đủ.

Đối với các sản phẩm đã được công bố đủ tiêu chuẩn về PCCC, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã có hướng dẫn tại văn bản số 1091/C07-P3,P4,P7 ngày 14/4/2023.  

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã giao Viện Khoa học công nghệ xây dựng chủ trì rà soát, sửa đổi QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình, đảm bảo phù hợp thực tiễn của Việt Nam.

Trong đó, cụ thể hơn các quy định để thuận tiện sử dụng cho các đối tượng công trình khác nhau, đảm bảo các nguyên tắc cơ bản về PCCC cho nhà và công trình.

Hiện nay, quy chuẩn PCCC sửa đổi đã hoàn thành xong các bước, đã được Bộ KH&CN thẩm định, tuân thủ quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, dự kiến ban hành trong tháng 10/2023.

 

Bình luận