quỹ đất 20%

  • Quy định nộp tiền đối với quỹ đất 20% xây dựng NƠXH

    Quy định nộp tiền đối với quỹ đất 20% xây dựng NƠXH

    Nghị định số 100/2015/NĐ-CP quy định, trường hợp dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10 ha thì chủ đầu tư dự án được lựa chọn hình thức nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.
  • Xử lý bất cập liên quan đến quỹ đất 20% phát triển nhà ở xã hội

    Xử lý bất cập liên quan đến quỹ đất 20% phát triển nhà ở xã hội

    Bộ Xây dựng được Chính phủ giao chủ trì nghiên cứu, sửa đổi Luật Nhà ở năm 2014, trong đó có nội dung về quỹ đất phát triển nhà ở xã hội nhằm xử lý triệt để những bất cập liên quan đến quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại.