Hạ tầng

Quy định áp dụng đối với dự án khu nhà ở công nhân đề nghị điều chỉnh quy hoạch

Quy định áp dụng đối với dự án khu nhà ở công nhân đề nghị điều chỉnh quy hoạch

Tuấn Đông Tuấn Đông - 08:00, 13/01/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng đã có công văn số 5470/BXD-QLN gửi Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO (Công ty) về việc áp dụng quy định theo Nghị định số 35/2023/NĐ-CP đối với dự án điều chỉnh quy hoạch.

Theo báo cáo tại văn bản số 289/CT-QLDA ngày 27/7/2023 thì Dự án Khu nhà ở công nhân KCN tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 và Chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 với quy mô diện tích đất 10ha, trong đó có 3,47775 ha diện tích đất ở (đất làm chung cư NƠXH 2,8341ha với quy mô 1.888 căn; đất làm nhà liên kế thương mại 0,6434 ha với quy mô 74 căn).

Qua quá trình thực hiện, Công ty đề xuất được điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 để điều chỉnh một số chỉ tiêu về tầng cao, mật độ xây dựng đối với lô đất xây dựng nhà ở chung cư nhưng không làm thay đổi quy hoạch phân lô và các chỉ tiêu về diện tích sàn nhà ở.

Liên quan đến vấn đề này, theo công văn số 5470/BXD-QLN ngày 30/11/2023, Bộ Xây dựng cho rằng, tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ đã sửa đổi khoản 1 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ; theo đó đã bỏ quy định ưu đãi chủ đầu tư xây dựng NƠXH được dành 20% tổng diện tích đất để xây dựng nhà ở trong phạm vi dự án xây dựng NƠXH để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại hoặc 20% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án NƠXH để bán, cho thuê, thuê mua theo giá kinh doanh thương mại.

Tại điểm a, b khoản 4 Điều 16 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP quy định chuyển tiếp đối với những nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 49/2021/NĐ-CP).

Cụ thể, trường hợp dự án đầu tư xây dựng NƠXH đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư trong thời gian kể từ ngày Nghị định số 100/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đến trước ngày Nghị định số 49/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, mà đang áp dụng các cơ chế ưu đãi chủ đầu tư dự án theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP thì tiếp tục thực hiện các cơ chế ưu đãi theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng NƠXH đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư trong thời gian kể từ ngày Nghị định số 49/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, mà đang áp dụng các cơ chế ưu đãi chủ đầu tư dự án theo quy định tại Nghị định số 49/2021/NĐ-CP thì tiếp tục thực hiện các cơ chế ưu đãi theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP.

Ý kiến của bạn