Bất động sản

Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Kiều Dung Kiều Dung - 07:03, 28/09/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTừ ngày 06/10/2022, quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ có hiệu lực.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành quyết định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, quy định này áp dụng đối với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng được thành lập theo quy định tại khoản 1 Điều 68 Luật Đất đai; người sử dụng đất quy định tại Điều 5 Luật Đất đai đang sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi quy định tại khoản 1 Điều 1 quy định này; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Bên cạnh đó, quyết định của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định cụ thể bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại, trong đó nêu rõ: Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở; bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 3, khoản 5 Điều 7 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ.

Bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình hạn chế khả năng sử dụng trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp đến 220 kV.

Bồi thường về đất đối với những người đang đồng quyền sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người.

Đồng thời, quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng quy định rõ bồi thường thiệt hại về tài sản, về sản xuất kinh doanh khi nhà nước thu hồi đất.

Cụ thể, bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất; bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất; bồi thường nhà, công trình đối với người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;…

Ngoài ra, quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng quy định cụ thể về hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất.

Trong đó có hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Hỗ trợ cho thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh…

 

Ý kiến của bạn