Đô thị xanh

Quy định những vấn đề chung để bảo đảm an ninh nguồn nước

Quy định những vấn đề chung để bảo đảm an ninh nguồn nước

Yên Ninh Yên Ninh - 06:00, 29/08/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngDự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) chỉ quy định những vấn đề chung nhất về khai thác, sử dụng nước ở góc độ bảo đảm nguồn nước, phạm vi cụ thể sẽ thực hiện theo pháp luật chuyên ngành...

Bảo vệ nguồn nước ngầm để bảo vệ an ninh nguồn nước

Chiều 28/8/2023, Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách lần thứ 4 tiếp tục xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, và Luật Tài nguyên nước.

Trong đó, đối với Luật Tài nguyên nước, Chủ nhiệm UBKHCN&MTQH Lê Quang Huy trình bày Báo cáo tóm tắt, đồng thời nhấn mạnh, để tránh chồng chéo và kế thừa Luật Tài nguyên nước hiện hành, dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) chỉ quy định những vấn đề chung nhất về khai thác, sử dụng nước ở giác độ bảo đảm nguồn nước. Việc khai thác, sử dụng nước trong từng lĩnh vực, phạm vi cụ thể sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Không bổ sung 02 loại nước nước khoáng, nước nóng thiên nhiên trong phạm vi điều chỉnh của Luật để tránh xáo trộn.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí - Đoàn ĐBQH TP Hà Nội đóng góp ý kiến về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Ảnh: quochoi.vn.

Góp ý kiến cho nội dung dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Anh Trí - Đoàn ĐBQH TP Hà Nội cho ý kiến về Điều 22 theo hướng cần bảo vệ nguồn nước ngầm để bảo vệ an ninh nguồn nước.

Việc bảo vệ, chống cạn kiệt nguồn nước mặt cũng cần được quan tâm hơn, cần chú ý đến công tác bảo vệ an toàn hồ đập, tăng khả năng chịu tải của hồ đập nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân ở vùng lũ…

Ngoài ra, dự án Luật cần sửa đổi theo hướng đảm bảo lưu thông dòng chảy, làm rõ việc tăng khả năng chịu tải của nguồn nước, nhấn mạnh giá trị và việc đảm bảo hồ đập trong việc trữ nước, làm thủy điện, phòng chống lũ lụt, xả lũ; xây dựng nhiều vị trí tháo nước, xả lũ phân tán ở nhiều phía, nhiều vùng, nhiều tỉnh…

Góp ý quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước, đại biểu Trần Đình Gia - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đề nghị xem xét bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong bảo vệ lợi ích của tổ chức, cá nhân trong trường hợp không vi phạm các điều cấm được nêu trong dự thảo luật.

Cân nhắc quy định giao UBND tỉnh tổ chức xây dựng quy chế phối hợp vận hành giữa các đập, hồ chứa bậc thang trên sông suối. Bởi điều kiện, nhân lực và nguồn lực quản lý về tài nguyên nước tại địa phương hiện thiếu và yếu chưa đảm bảo để thực hiện nội dung này.

Không quy định cấp phép khai thác sử dụng tài nguyên nước đối với các hồ chứa thủy lợi trong trường hợp cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi bao gồm tưới cho cây trồng và cấp nước cho sản xuất muối, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, nhằm hạn chế lãng phí ngân sách nhà nước trong việc thực hiện cấp phép khai thác sử dụng tài nguyên nước.

Quy định rõ thời điểm lấy ý kiến cộng đồng dân cư và tổ chức cá nhân liên quan khai thác, sử dụng tài nguyên nước, trong đó nêu rõ thời điểm lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong giai đoạn lập dự án đầu tư hay trong giai đoạn cấp phép…

Nghiên cứu giải pháp công nghệ xử lý nước biển thành nước ngọt

Nhằm phát triển khoa học, công nghệ trong quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng chống khắc phục tác hại do nước gây ra, đại biểu Nguyễn Thu Hà - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đề nghị bổ sung quy định về nghiên cứu giải pháp công nghệ xử lý nước biển thành nước ngọt để tạo lập tiềm năng tài nguyên mới về nguồn nước cũng như đảm bảo an ninh nguồn nước trong tương lai. Bổ sung chức năng cấp nước cho hoạt động kinh doanh dịch vụ.  

Đại biểu Nguyễn Thu Hà - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đóng góp ý kiến về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Ảnh: quochoi.vn.

Tại Điều 44 về Khai thác tài nguyên nước cho sinh hoạt, đại biểu Nguyễn Thu Hà đề nghị xem xét, bổ sung việc thực hiện giám sát tự động liên tục chất lượng nguồn nước khai thác và kết nối truyền dữ liệu về hệ thống giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước theo quy định của Bộ TN&MT đối với cơ sở cấp nước sạch, cấp nước sinh hoạt tập trung.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh - Đoàn ĐBQH tỉnh Long An cho biết, dự thảo Luật lại chưa có quy định về thời hạn của các loại giấy phép. Đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, bổ sung quy định về thời hạn giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Thực tế việc cấp các loại giấy phép trong các lĩnh vực đều có thời hạn và gia hạn theo Luật định. Do vậy, việc bổ sung quy định thời hạn giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước là phù hợp, tránh tạo ra sự thiếu đồng bộ và tạo thành cơ chế xin - cho…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kết luận cuộc họp, đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội có báo cáo tổng hợp đầy đủ ý kiến của các đại biểu để gửi các cơ quan chuyên môn nghiên cứu tiếp thu. UBTVQH sẽ phối hợp, chỉ đạo tiếp thu ý kiến thảo luận, tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo luật để trình Quốc hội thảo luận, xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Ý kiến của bạn