Hỏi- Đáp

Quy định nộp tiền đối với quỹ đất 20% xây dựng NƠXH

Quy định nộp tiền đối với quỹ đất 20% xây dựng NƠXH

Chính Khôi Chính Khôi - 07:00, 19/09/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNghị định số 100/2015/NĐ-CP quy định, trường hợp dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10 ha thì chủ đầu tư dự án được lựa chọn hình thức nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị xác định số tiền tương đương với giá trị quỹ đất 20% diện tích đất ở dự kiến làm NƠXH.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê để đầu tư xây dựng NƠXH.

Đồng thời, theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, trường hợp dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10 ha thì chủ đầu tư dự án được lựa chọn hình thức nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Đây là nguồn thu từ tiền sử dụng đất vào ngân sách địa phương dành để đầu tư xây dựng NƠXH trên phạm vi địa bàn (khoản 2 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP), không quy định yêu cầu chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị đó phải nộp thêm khoản tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Đối với dự án được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện nghĩa vụ NƠXH bằng hình thức nộp tiền trên cơ sở đề xuất của chủ đầu tư thì việc xác định tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai.

Về thời điểm nộp tiền, pháp luật về nhà ở quy định trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô dưới 10 ha mà chủ đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thực hiện nghĩa vụ NƠXH bằng hình thức nộp tiền trước thời điểm Nghị định số 49/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành;

Tuy nhiên, đến thời điểm Nghị định số 49/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành mà chủ đầu tư chưa nộp tiền đối với phần quỹ đất 20% thì chủ đầu tư phải nộp tiền đối với quỹ đất 20% này tại thời điểm hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án theo khoản 3 Điều 2 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP.

 

Ý kiến của bạn