Hỏi- Đáp

Quy định quản lý, sử dụng nhà chung cư

Quy định quản lý, sử dụng nhà chung cư

Thu Ngân Thu Ngân - 07:00, 21/03/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngHội nghị nhà chung cư thường niên được tổ chức mỗi năm một lần khi có tối thiểu 30% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự hoặc có số lượng ít hơn do các chủ sở hữu nhà chung cư thống nhất.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của UBND phường Phú La (quận Hà Đông, TP Hà Nội) đề nghị hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Tại khoản 1 Điều 15 của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (Quy chế 02) đã quy định hội nghị nhà chung cư thường niên được tổ chức mỗi năm một lần khi có tối thiểu 30% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự hoặc có số lượng ít hơn do các chủ sở hữu nhà chung cư thống nhất.

Tại điểm 4 khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư của Bộ Xây dựng đã quy định hội nghị nhà chung cư lần đầu quyết định quy chế họp hội nghị nhà chung cư (bao gồm họp lần đầu, họp thường niên và họp bất thường).

Do vậy, đề nghị UBND phường Phú La hướng dẫn Ban quản trị nhà chung cư The Văn Phú Victoria căn cứ vào nội dung Quy chế họp hội nghị nhà chung cư thường niên đã được hội nghị nhà chung cư lần đầu thông qua để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị UBND phường Phú La liên hệ với Sở Xây dựng TP Hà Nội là cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Ý kiến của bạn