Quy định về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

07:00 25/11/2023
Phạm vi và lĩnh vực hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ - điện công trình được quy định cụ thể tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Công ty TNHH Tư vấn thiết kế kiểm định xây dựng N.A.D hướng dẫn một số nội dung liên quan đến chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có văn bản góp ý, hướng dẫn Công ty TNHH Tư vấn thiết kế kiểm định xây dựng N.A.D.

Bộ Xây dựng cho biết, khoản 20 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định về lĩnh vực Thiết kế cơ - điện công trình không còn loại trừ đối với công trình đường dây và trạm biến áp.

Đồng thời, phạm vi và lĩnh vực hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ - điện công trình được quy định cụ thể tại Chương VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021.

Theo Bộ Xây dựng, thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định tại Điều 64 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung tại khoản 19 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023.

Bình luận