Hỏi- Đáp

Quy định về gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng

Quy định về gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng

Trà Vinh Trà Vinh - 07:00, 08/01/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngViệc gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định cụ thể tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của ông Nguyễn Trọng Hùng (Hà Giang) sắp hết hạn. Ông Hùng hỏi, khi nào ông phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề và ông có phải sát hạch kiến thức pháp luật, kiến thức chuyên môn nữa không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Việc gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định cụ thể tại Khoản 4 Điều 63 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng:

"4. Cá nhân thực hiện việc gia hạn chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 3 tháng tính tới thời điểm chứng chỉ hành nghề hết hiệu lực. Sau thời hạn này, cá nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động xây dựng thì thực hiện đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như đối với trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này".

Nội dung sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 77 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP:

"3. Nội dung sát hạch bao gồm phần câu hỏi về kiến thức pháp luật và phần câu hỏi về kiến thức chuyên môn. Trường hợp cá nhân có chứng chỉ hành nghề còn thời hạn sử dụng thì khi tham dự sát hạch được miễn nội dung về kiến thức chuyên môn đối với lĩnh vực hành nghề ghi trên chứng chỉ.

Cá nhân đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề trong trường hợp chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư hỏng thì không yêu cầu sát hạch".

Ý kiến của bạn