Quy định về giao dịch, đặt chỗ mua bất động sản

07:03 23/06/2024
Chủ đầu tư dự án BĐS thực hiện bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai thực hiện theo quy định tại Chương III của Luật Kinh doanh BĐS năm 2014.
Quy định về giao dịch, đặt chỗ mua bất động sản
Ảnh minh họa. Nguồn: INT

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Sở Xây dựng TP Hà Nội đề nghị hướng dẫn về việc giao dịch, đặt chỗ tại dự án của Công ty TNHH Thương mại và Phát triển kinh doanh Ánh Sao.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Luật Kinh doanh BĐS năm 2014 không có nội dung quy định về việc chủ đầu tư dự án BĐS thực hiện huy động vốn để đầu tư xây dựng dự án BĐS. Việc chủ đầu tư dự án BĐS thực hiện bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai thực hiện theo quy định tại Chương III của Luật Kinh doanh BĐS năm 2014.

Nguyên tắc huy động vốn và các loại vốn phục vụ cho phát triển nhà ở thương mại quy định tại Điều 68 và Điều 69 của Luật Nhà ở năm 2014.

Trường hợp chủ đầu tư dự án thực hiện ký hợp đồng huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 69 của Luật Nhà ở năm 2014 thì phải tuân thủ, thực hiện theo quy định chi tiết tại điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở.

Trường hợp chủ đầu tư có hành vi huy động vốn không đúng quy định pháp luật thì thực hiện xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại điểm đ khoản 4 và điểm p khoản 6 Điều 58 của Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 18/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Các giao dịch, thỏa thuận khác liên quan về nhà ở, BĐS của chủ đầu tư dự án mà không thuộc trường hợp quy định tại Luật Kinh doanh BĐS năm 2014, Luật Nhà ở năm 2014 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định của Bộ Luật dân sự và pháp luật khác có liên quan.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng đối chiếu trường hợp cụ thể tại văn bản số 2932/SXD-TTr ngày 17/4/2024 với các pháp luật nêu trên để xác định việc áp dụng, tuân thủ quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện giao dịch về nhà ở, BĐS.

Bình luận