Quy định về xây dựng NƠXH

07:00 03/07/2024
Theo quy định, đất để phát triển NƠXH bao gồm: đất được Nhà nước giao để xây dựng nhà ở cho thuê, cho thuê mua, bán; đất được Nhà nước cho thuê để xây dựng nhà ở cho thuê.
Quy định về xây dựng NƠXH
Ảnh minh họa. Nguồn: INT

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn trường hợp xây dựng NƠXH theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 57 Luật Nhà ở năm 2014.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Tại văn bản số 1748/TTg-CN ngày 07/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án và rà soát, điều chỉnh quy hoạch các KCN  trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020 có nêu:  

“Điều chỉnh giảm diện tích các KCN gồm: KCN Đức Hòa 1, giảm 16,62ha, từ 274,2ha xuống 257,6ha;...” và “... Giao UBND tỉnh Long An thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Long An cho phù hợp theo quy định của pháp luật.”.

Như vậy, cơ quan chức năng cần làm rõ sau khi điều chỉnh giảm 16,6ha diện tích đất KCN Đức Hòa 1 thì phần diện tích đất 16,62ha này có thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Công ty CP Khai thác Hạnh Phúc không?

Theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 thì đất để phát triển NƠXH bao gồm: Đất được Nhà nước giao để xây dựng nhà ở cho thuê, cho thuê mua, bán; đất được Nhà nước cho thuê để xây dựng nhà ở cho thuê.

Việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng NƠXH thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đầu tư.

Kể từ thời điểm Nghị định số 49/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (01/4/2021), việc lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng NƠXH thực hiện theo quy định của Nghị định số 49/2021/NĐ-CP, Thông tư số 09/2021/TT-BXD và Thông tư số 03/2023/TT-BXD.

Luật Nhà ở năm 2023 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/8/2024, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Long An bám sát quy định của pháp luật để thực hiện.

 

Bình luận