Văn bản mới

Quy hoạch cụ thể số lượng tối đa tổ chức KH&CN trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ

Quy hoạch cụ thể số lượng tối đa tổ chức KH&CN trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ

Thanh Nga Thanh Nga - 07:20, 16/03/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngQuy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 quy định cụ thể số lượng tối đa tổ chức KH&CN trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Bộ Xây dựng được quy hoạch có 5 tổ chức…

KH&CN làm nền tảng tạo bứt phá năng suất, chất lượng

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 13/3/2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Trong đó, quy hoạch các tổ chức KH&CN công lập trong phạm vi cả nước theo quy định pháp luật về tổ chức KH&CN công lập và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Định hướng phát triển mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nêu tại khoản 4 Điều 8 Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát triển mạng lưới tổ chức KH&CN công lập làm nền tảng để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế... Ảnh minh họa. Nguồn: ITN.

Quyết định số 229/QĐ-TTg đặt mục tiêu phát triển đến năm 2030, phát triển mạng lưới tổ chức KH&CN công lập có cơ cấu hợp lý theo định hướng ưu tiên phát triển của quốc gia, ngành và lĩnh vực, nâng cao tiềm lực và hiệu quả hoạt động của các tổ chức KH&CN công lập, tiếp cận với chuẩn mực quốc tế, làm nền tảng để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong đó, tiếp tục kiện toàn, sắp xếp các tổ chức KH&CN công lập, thực hiện giảm đầu mối hợp lý song song với hình thành tổ chức KH&CN mới phù hợp với xu thế phát triển KH&CN của thế giới và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đến năm 2025, phấn đấu giảm 10% đầu mối các tổ chức KH&CN công lập so với thời kỳ 2016-2020. Đến năm 2030, bảo đảm giảm 20% đầu mối các tổ chức KH&CN công lập so với thời kỳ 2016-2020.

Nâng cao năng lực nghiên cứu của các tổ chức KH&CN theo hướng tiếp cận với chuẩn quốc tế. Năm 2025, có khoảng 25 - 30 tổ chức KH&CN công lập được xếp hạng khu vực và thế giới. Đến năm 2030, có khoảng 40 - 50 tổ chức KH&CN công lập được xếp hạng khu vực và thế giới.

Hình thành hệ thống trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo công lập trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở các địa phương.

Năm 2025, hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại 03 vùng Bắc, Trung, Nam; phấn đấu 40% địa phương hình thành tổ chức KH&CN công lập có chức năng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ việc kiện toàn tổ chức đối với các tổ chức KH&CN công lập, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Đến năm 2030, 100% địa phương hình thành tổ chức KH&CN công lập có chức năng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ việc kiện toàn tổ chức đối với các tổ chức KH&CN công lập, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Nghiên cứu thành lập trung tâm tích hợp KH&CN hiện đại, đạt trình độ tiên tiến, trước mắt thành lập tại Hà Nội, TP.HCM, từng bước mở rộng đến các vùng kinh tế - xã hội trọng điểm.

Đến năm 2025, nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (quy đổi toàn thời gian) đạt 10 người trên một vạn dân, đến năm 2030 đạt 12 người trên một vạn dân.

Tầm nhìn đến năm 2050, mạng lưới tổ chức KH&CN công lập đủ năng lực đáp ứng yêu cầu hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo của đất nước; một số tổ chức KH&CN công lập bắt kịp trình độ tiên tiến của thế giới, có năng lực cạnh tranh vượt trội ở một số ngành, lĩnh vực KH&CN…

Quy hoạch cho Bộ Xây dựng có 5 tổ chức

Đáng chú ý, Quyết định số 229/QĐ-TTg quy định cụ thể số lượng tối đa tổ chức KH&CN trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các viện hàn lâm khoa học, các đại học quốc gia; các tập đoàn, tổng công ty do nhà nước nắm giữ 100% vốn.

Trong đó, Bộ Y tế chiếm số lượng nhiều nhất với 19 tổ chức trực thuộc; kế đến là Bộ KH&CN có 15 tổ chức; Các Bộ Công Thương, NN&PTNT có 11 tổ chức, Bộ TN&MT có 7 tổ chức và Bộ Xây dựng có 5 tổ chức…

Đáng chú ý, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam có 30 tổ chức; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có 29 tổ chức…

Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam có 2 tổ chức; các doanh nghiệp như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Thép và Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp mỗi doanh nghiệp đều có 1 tổ chức.

Quyết định số 229/QĐ-TTg cũng quy định cụ thể danh mục 34 dự án ưu tiên đầu tư lĩnh vực KH&CN giai đoạn 2021-20230. Trong đó, có 15 dự án xây dựng, phát triển tổ chức khoa học và công nghệ trọng điểm đạt trình độ khu vực, thế giới; thành lập trung tâm tích hợp khoa học và công nghệ hiện đại, đạt trình độ tiên tiến tại Hà Nội, TP.HCM;

10 dự án đầu tư cho tổ chức KH&CN công lập nghiên cứu ứng dụng phục vụ phát triển các ngành, lĩnh vực ưu tiên, then chốt để có thể triển khai các hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mới;

5 dự án đầu tư phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, ngành, vùng; 01 dự án đầu tư phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; 01 dự án đầu tư phát triển Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; 01 dự án đầu tư phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành hạt nhân, nòng cốt và đầu tàu về nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong hệ thống giáo dục Việt Nam; 01 dự án đầu tư phát triển Đại học Quốc gia TP.HCM trở thành hạt nhân, nòng cốt và đầu tàu về nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong hệ thống giáo dục Việt Nam.

Khoản 4 Điều 8 Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 quy định: Phát triển các tổ chức KH&CN tăng cả về số lượng và chất lượng; tăng cường tiềm lực; hình thành và phát triển trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đầu tư trọng điểm để phát triển một số tổ chức KH&CN công lập đạt trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới; củng cố, phát triển các tổ chức nghiên cứu phục vụ xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đầu tư trọng điểm để hình thành các tổ chức KH&CN thực hiện vai trò gắn kết các chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành; phát triển các tổ chức KH&CN thuộc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trở thành các viện nghiên cứu chuyên sâu; khuyến khích các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp lớn ngoài nhà nước hình thành các đơn vị nghiên cứu và phát triển…

Ý kiến của bạn