Quy hoạch KCN Gia Lách mở rộng góp phần hình thành đô thị phía Bắc huyện Nghi Xuân

10:37 21/03/2024
Quy hoạch KCN Gia Lách mở rộng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, xây dựng hạ tầng đồng bộ và hình thành đô thị phía Bắc với hạt nhân là thị xã Hồng Lĩnh gắn với thị trấn Tiên Điền, thị trấn Xuân An của huyện Nghi Xuân.

Ngày 18/3, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã công bố đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Gia Lách mở rộng, tỷ lệ 1/2.000 trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

Trước đó, đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Gia Lách mở rộng, tỷ lệ 1/2.000 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 04/3/2024.

Khu vực quy hoạch KCN Gia Lách mở rộng thuộc địa phận xã Xuân Viên, thị trấn Xuân An, quy mô nghiên cứu 310,81ha; quy mô lập quy hoạch 194,36 ha.

Ranh giới quy hoạch gồm: Phía Bắc giáp tuyến đường An Viên Mỹ Thành đang đầu tư xây dựng; phía Nam giáp đất khu dân cư hiện hữu; phía Đông giáp khu dân cư hiện hữu và đất nông nghiệp; phía Tây giáp Quốc lộ 1 tuyến tránh thị xã Hồng Lĩnh.

Mục tiêu của quy hoạch nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác tối đa việc sử dụng các quỹ đất phát triển công nghiệp, góp phần xây dựng huyện Nghi Xuân trở thành một điểm nhấn về kinh tế, hạ tầng đồng bộ và hình thành đô thị phía Bắc với hạt nhân là thị xã Hồng Lĩnh gắn với thị trấn Tiên Điền, thị trấn Xuân An. Đồng thời, làm cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Về định hướng thu hút đầu tư hạ tầng kỹ thuật, KCN Gia Lách mở rộng ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông; cấp điện, chiếu sáng; hệ thống cấp, thoát nước, xử lý nước thải; quản lý chất thải rắn…

Huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh có 17 đơn vị hành chính gồm 02 thị trấn đang là đô thị loại V (thị trấn Tiên Điền và thị trấn Xuân An) và 15 xã với diện tích tự nhiên khoảng 224 km2, dân số khoảng 104.000 người.

Góp ý về chủ trương lập Quy hoạch chung đô thị mới Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vào đầu năm 2023, Bộ Xây dựng cho biết, căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và số 241/QĐ-TTg ngày 24/01/2021 phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030, thì đến năm 2030, huyện Nghi Xuân sẽ có 03 đô thị loại IV gồm: Tiên Điền, Xuân An và đô thị mới Nghi Xuân.

Do đó, việc lập Quy hoạch chung đô thị mới Nghi Xuân với phạm vi toàn bộ địa giới hành chính huyện Nghi Xuân là chưa có cơ sở.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phạm vi ranh giới lập quy hoạch chung đô thị mới Nghi Xuân trên cơ sở đánh giá khu vực có tốc độ đô thị hóa cao, có khả năng đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đáp ứng các tiêu chí đô thị loại IV trong tương lai theo quy định của pháp luật.

Bình luận